Nauki o kulturze i religii


W mocy od: 20 czerwca 2019

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji zgodne z Uchwałą nr 294/2018/2019 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  z dnia 27 maja 2019 r.