• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Drogie Kandydatki, Drodzy Kandydaci,

z przyjemnością ogłaszamy rekrutację do 5 szkół doktorskich  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021  Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół  doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022.

Rekrutacja odbywać się będzie do następujących szkół doktorskich:

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych,

Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze,

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych,

Szkoła Doktorska Nauk Ściałych,

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Wszystkie informacje dostępne są po linkiem:https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122.

 
Życzymy powodzenia

 

Ta rekrutacja jest obecnie wstrzymana. Możliwość tworzenia zgłoszeń zostanie wkrótce przywrócona.

Tury rekrutacji

Filtry

  • Grupy studiów

  • Jednostki organizacyjne

Lp. Oferta Tura 1 Tura 2
51 Projekt - Pochodne krzemoorganiczne, zawierające grupy fosforanowe i aminofosforanowe jako nowe środki zmniejszające palność dla tekstyliów (kierownik projektu - prof. Hieronim Maciejewski) od: 14.07.2021 00:00
do: 20.07.2021 12:00
od: 23.07.2021 11:00
do: 31.08.2021 23:59
52 Projekt - Poznanie mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za funkcje białek związanych z patogenezą z lateksu Chelidonium majus (kierownik projektu - Prof. Robert Nawrot) od: 15.08.2021 00:00
do: 03.09.2021 23:59
53 Projekt - Poznanie mechanizmów regulujących dojrzewanie insuliny jako podstawaterapii komorkowej i genowej dla osób z cukrzycą - kierownik prof. Małgorzata Borowiak od: 27.10.2021 12:00
do: 05.11.2021 23:59
54 Projekt - Proste kobaltowe układy katalityczne do funkcjonalizacji związków organicznych (kierownik projektu - prof, Piotr Pawluć) od: 09.07.2021 10:00
do: 31.08.2021 23:59
od: 07.10.2021 12:00
do: 15.10.2021 23:59
55 Projekt - Przestrajalne hiperboliczne metamateriały wielowarstowe jako biosensory do wykrywania biomarkerów raka (kierownik projektu- prof. I.Iatsunskyi) od: 04.10.2021 12:00
do: 11.10.2021 23:59
56 Projekt - Pseudourydyna w biogenezie małych RNA u Arabidopsis thaliana - nowe spojrzenie na starą modyfikację- kierownik dr Jakub Dolata od: 15.11.2021 00:00
do: 22.11.2021 23:59
57 Projekt - Płeć, agresja i ekologia: jak dobór płciowy wpływa na dynamikę populacji - kierownik projektu prof. Jacek Radwan od: 27.10.2021 12:00
do: 05.11.2021 23:59
58 Projekt - Rozmiary i własności cieplne planetoid (kierownik projektu-prof. Anna Marciniak) od: 12.07.2021 00:00
do: 31.08.2021 23:59
59 Projekt - Sieć powiązań wątrobowcowo-specyficznych mikroRNA i ich docelowych mRNA w rozmnażaniu generatywnym Marchantia polymorpha (kierownik projektu - Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska) od: 05.07.2021 00:00
do: 16.07.2021 23:59
60 Projekt - Spongina jako enigmatyczny biomateriał i surowiec dla nowej generacji, trójwymairowych (3D) materiałów kompozytowych- (kierownik projektu - prof. Hermann Ehrlich) od: 08.10.2021 00:00
do: 14.10.2021 23:59
61 Projekt - Sprzężenie magnon-fonon w 2D magnetycznych heterostrukturach przy braku i w obecności sieci skyrmionów (kierownik projektu - dr Bivas Rana) od: 14.07.2021 00:00
do: 31.08.2021 23:59
62 Projekt - Zastosowanie pincerowych kompleksów kobaltu w syntezie związków metaloidoorganicznych - (kierownik projektu-Prof. Grzegorz Hreczycho) od: 04.10.2021 12:00
do: 15.10.2021 23:59
63 Projekt - Zmiany właściwości alergennych ziaren pyłku w czasie ich emisji, transportu w atmosferze i depozycji - kierownik projektu dr Łukasz Grewling od: 27.10.2021 14:00
do: 05.11.2021 23:59
64 Projekt - Zmienność genetyczna stref hybrydowych i populacji allopatrycznych spokrewnionych gatunków sosen - implikacje w badaniach procesów selekcji, różnicowania ekotypów i gospodarowania naturalnymi zasobami genomowymi. (kierownik projektu - Prof. dr hab. Witold Wachowiak) od: 23.08.2021 00:00
do: 03.09.2021 23:59
65 Projekt -Nowa rola białka STAT1 w ogólnej oraz tkankowo-specyficznej odpowiedzi transkrypcyjnej komórek VSMC oraz MQ odzwierciedlająca początek oraz rozwój choroby miażdżycowej (kierownik projektu - Prof. dr hab. inż. Johannes Bluijssen) od: 24.06.2021 00:00
do: 05.07.2021 23:59
66 Projekt- Nanokompozyty oparte na półprzewodnikowych materiałach 1D modyfikowanych za pomocą MXene oraz ALD do wydajnej produkcji wodoru z wykorzystaniem procesu fotoelektrochemicznego rozszczepienia wody (kierownik projektu- prof. I. Iatsunskyi) od: 22.07.2021 16:00
do: 31.08.2021 23:59
67 Projekt- Przestrajalne hiperboliczne metamateriały wielowarstowe jako biosensory do wykrywania biomarkerów raka (kierownik projektu- prof. I.Iatsunskyi) od: 22.07.2021 16:00
do: 31.08.2021 23:59
68 Projekt- Samoasocjujace kapsuły porowate jako multifunkcjonalne nanomateriały- (kierownik projektu Prof. Artur Stefankiewicz) od: 04.10.2021 12:00
do: 15.10.2021 23:59
69 Projekt- Terapeutyczna aktywacja oraz determinanty sygnalizacyjne autoregulacyjnej ekspresji MBNL1 w dystrofii miotonicznej (kierownik projektu - Dr hab. Ewa Stępniak-Konieczna) od: 12.07.2021 00:00
do: 27.07.2021 23:59
70 Psychologia od: 02.08.2021 00:00
do: 02.09.2021 23:59
strony
Strony: 1, 2, 3
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200