• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Drogie Kandydatki, Drodzy Kandydaci,

z przyjemnością ogłaszamy rekrutację do 5 szkół doktorskich  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021  Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół  doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022.

Rekrutacja odbywać się będzie do następujących szkół doktorskich:

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych,

Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze,

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych,

Szkoła Doktorska Nauk Ściałych,

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Wszystkie informacje dostępne są po linkiem:https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122.

 
Życzymy powodzenia

 

Ta rekrutacja jest obecnie wstrzymana. Możliwość tworzenia zgłoszeń zostanie wkrótce przywrócona.

Tury rekrutacji

Filtry

  • Grupy studiów

  • Jednostki organizacyjne

Lp. Oferta Tura 1 Tura 2 Tura 3
1 Archeologia od: 02.08.2021 00:00
do: 02.09.2021 23:59
2 Astronomia od: 01.07.2021 00:00
do: 31.08.2021 23:59
3 Chromofory organiczne na ferromagnesach w obecności swiatła: badania fotoochemiczne i magnetyczne - kierownik projektu prof. Bronisław Marciniak od: 07.02.2022 00:00
do: 28.02.2022 23:59
4 Filozofia od: 02.08.2021 00:00
do: 02.09.2021 23:59
od: 30.09.2021 12:00
do: 14.10.2021 23:59
5 Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna od: 02.08.2021 00:00
do: 02.09.2021 23:59
6 Historia od: 02.08.2021 00:00
do: 02.09.2021 23:59
7 Informatyka od: 01.07.2021 00:00
do: 27.07.2021 23:59
od: 04.10.2021 11:00
do: 14.10.2021 23:59
8 Językoznawstwo od: 02.08.2021 00:00
do: 13.08.2021 23:59
od: 06.10.2021 00:00
do: 18.10.2021 23:59
9 Literaturoznawstwo od: 02.08.2021 00:00
do: 13.08.2021 23:59
od: 06.10.2021 00:00
do: 18.10.2021 23:59
10 Matematyka od: 01.07.2021 00:00
do: 27.07.2021 23:59
od: 04.10.2021 11:00
do: 14.10.2021 23:59
11 Molekularne i fizjologiczne mechanizmy sezonowego transportu i fitoekstakcji różnych form arsenu u traw wieloletnich na przykładzie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus) - kierownik projektu dr J. Cerazy-Waliszewska od: 08.02.2022 00:00
do: 14.02.2022 23:59
12 Nauki biologiczne od: 28.06.2021 00:00
do: 09.07.2021 23:59
od: 02.08.2021 00:00
do: 27.08.2021 23:59
od: 01.10.2021 15:00
do: 12.10.2021 23:59
13 Nauki chemiczne od: 01.07.2021 00:00
do: 27.07.2021 23:59
14 Nauki fizyczne od: 01.07.2021 00:00
do: 27.07.2021 23:59
od: 08.10.2021 12:00
do: 13.10.2021 23:59
15 Nauki o Ziemi i środowisku od: 28.06.2021 00:00
do: 09.07.2021 23:59
od: 10.07.2021 00:00
do: 10.07.2021 14:59
16 Nauki o komunikacji społecznej i mediach od: 02.08.2021 00:00
do: 02.09.2021 23:59
od: 04.10.2021 00:00
do: 11.10.2021 23:59
17 Nauki o kulturze i religii od: 02.08.2021 00:00
do: 02.09.2021 23:59
18 Nauki o polityce i administracji od: 02.08.2021 00:00
do: 02.09.2021 23:59
19 Nauki o sztuce od: 02.08.2021 00:00
do: 02.09.2021 23:59
20 Nauki prawne od: 02.08.2021 00:00
do: 02.09.2021 23:59
21 Nauki socjologiczne od: 02.08.2021 00:00
do: 02.09.2021 23:59
22 Nauki teologiczne od: 02.08.2021 00:00
do: 02.09.2021 23:59
23 Okrzemki epifityczne porastające makroglony słodkowodne jako źródło krzemu przyswajalnego dla roślin- kierownik projektu prof. Beata Messyasz od: 14.02.2022 00:00
do: 21.02.2022 23:59
24 Pedagogika od: 02.08.2021 00:00
do: 02.09.2021 23:59
od: 05.10.2021 10:00
do: 11.10.2021 23:59
25 Poznanie nowych mechanizmów regulujących funkcjonowanie białek WHIRLY- kierownik projektu prof. Agnieszka Ludwików od: 14.02.2022 00:00
do: 18.02.2022 23:59
od: 16.05.2022 00:00
do: 20.05.2022 23:59
26 Projekt - Kompetycja pomiędzy białkami ProQ, Hfg i FinO wiążącymi RNA u Escherichia coli (kierownik projektu - Prof. Mikołaj Olejniczak) od: 14.07.2021 00:00
do: 27.07.2021 23:59
27 Projekt - Uporządkowane nanostruktury dwuwymiarowe w technikach laserowyh i sensoryce - (kierownik projektu - prof.Stefan Jurga) od: 30.08.2021 00:00
do: 03.09.2021 23:59
28 Projekt - Alienowanie i "urasawianie" Romów i muzułmanów w państwie narodowym (kierownik projektu - Prof. M. Buchowski) od: 28.06.2021 12:00
do: 29.07.2021 23:59
29 Projekt - Badania zaburzeń plantacji leśnych z wykorzystaniem wysokorozdzielczych badań paleoekologicznych i dendrochronologii - (kierownik projektu- dr Katarzyna Marcisz) od: 11.10.2021 00:00
do: 21.10.2021 23:59
30 Projekt - Błyski gamma i supernowe rzucają światło na sposób zdobywania gazu przez galaktyki (kierownik projektu-prof. M. Michałowski) od: 14.07.2021 00:00
do: 20.07.2021 12:00
od: 23.07.2021 11:00
do: 31.08.2021 23:59
31 Projekt - Charakter,zasiedlenie i wykorzystanie strefy bezpośrednio przylegającej do neolitycznej osady w Catalhoyurk, Turcja (kierownik projektu - prof. Arkadiusz Marciniak) od: 28.07.2021 00:00
do: 05.09.2021 23:59
od: 10.09.2021 00:00
do: 22.09.2021 23:59
32 Projekt - Czy dobór wewnątrzpłciowy napędza ewolucję indywidualnego charakteru zwierzęcych sygnałów? (kierownik-Prof. Tomasz Osiejuk) od: 15.08.2021 00:00
do: 03.09.2021 23:59
od: 13.09.2021 00:00
do: 23.09.2021 23:59
33 Projekt - Dlaczego komorki stają sie mniejsze, aby przeżyć? Analiza tytoniu BY2 zaadaptowanych do warunków stresu osmotycznego i solnego w poszukiwaniu kluczowych czynników regulujących gospodarkę energią, molekularną homeostazę i wielkośc komórek - (kierownik projektu dr Anna Kasprowicz-Maluśki) od: 13.09.2021 00:00
do: 23.09.2021 23:59
34 Projekt - Dziedzictwo wody. Studium przypadku rzeki Warty w Poznaniu w XIX-XX wieku (kierownik projektu - prof. Ewa Domańska) od: 15.07.2021 00:00
do: 15.07.2021 23:59
od: 23.08.2021 14:00
do: 29.08.2021 23:59
35 Projekt - Długoterminowe koszty społeczne niekorzystnych warunków we wczesnym okresie życia w XIX-wiecznych populacjach na przykładzie miasta Poznania. (kierownik projektu - prof. Grażyna Liczbińska) od: 28.07.2021 12:00
do: 15.08.2021 23:59
od: 24.08.2021 00:00
do: 29.08.2021 23:59
36 Projekt - Fale spinowe w hybrydowych nanostrukturach - wpływ anizotropii powierzchniowej (kierownik projektu - prof. UAM dr hab. Jaroslaw Kłos) od: 01.07.2021 00:00
do: 31.08.2021 23:59
37 Projekt - Koewolucja gospodarz-pasożyt w strefie wtórnego kontaktu: konsekwencje dla przepływu genów i epidemiologii (kierownik projektu - Prof. Jacek Radwan) od: 23.08.2021 10:00
do: 03.09.2021 23:59
38 Projekt - Konfiskata rozszerzona i jej uzasadnienie w świetle praw podstawowych i zasad ogólnych prawa Unii Europejskiej (kierownik projektu - Prof. Elżbieta Hryniewicz-Lach) od: 02.08.2021 00:00
do: 02.09.2021 23:59
39 Projekt - Meblarstwo poznańskie 1945 – 1989. Edukacja, projektowanie, produkcja (kierownik - Prof.UAM Piotr Korduba) od: 05.08.2021 11:00
do: 22.08.2021 23:59
40 Projekt - Modelowanie flawin dla fotokatalizy organicznej (kierownik projektu-Prof. Marek Sikorski) od: 27.09.2021 14:00
do: 29.09.2021 23:59
41 Projekt - Modyfikacja powierzchni elektrod przy pomocy nowych pochodnych perylenu oraz badanie interfejsów elektroda-półprzewodnik w drukowanych organicznych urządzeniach optoelektronicznych (kierownik projektu - prof. Ireneusz Kownacki) od: 12.07.2021 00:00
do: 27.07.2021 23:59
42 Projekt - Najprostsze węglowodory alifatyczne i ich pochodne w warunkach ekstremalnych (kierownik projektu - prof. Marcin Podsiadło) od: 12.07.2021 00:00
do: 27.07.2021 23:59
43 Projekt - Nanokompozyty oparte na półprzewodnikowych materiałach 1D modyfikowanych za pomocą MXene oraz ALD do wydajnej produkcji wodoru z wykorzystaniem procesu fotoelektrochemicznego rozszczepienia wody (kierownik projektu - Prof.I.Iatsunskyi) od: 15.07.2021 15:00
do: 20.07.2021 12:00
od: 21.07.2021 00:00
do: 31.08.2021 23:59
od: 15.02.2022 00:00
do: 15.03.2022 23:59
44 Projekt - Normatywne sposoby budowania zaufania jednostek do sądów administracyjnych (kierownik projektu - prof. Wojciech Piątek) od: 02.08.2021 00:00
do: 02.09.2021 23:59
45 Projekt - Nowa platforma do badania zjawisk falowych – rekonfigurowalne właściwości topologiczne i sfurstrowane stany podstawowe w magnonice (kierownik projektu - prof. Maciej Krawczyk) od: 12.07.2021 00:00
do: 31.08.2021 23:59
46 Projekt - Nowe standardy precyzyjnych obliczeń przejść rotacyjno-wibracyjnych w lekkich jonach molekularnych (kierownik projektu - prof. Mariusz Puchalski) od: 09.08.2021 10:00
do: 31.08.2021 14:00
47 Projekt - Oddziaływanie w kwantowej teorii pola (kierownik projektu prof. Wojciech Dybalski) od: 29.07.2021 00:00
do: 31.08.2021 23:59
48 Projekt - Opracowanie nowoczesnych nanomateriałów dla potrójnej terapii raka wątrobokomórkowego - kierownik prjektu prof. Radosław Mrówczyński od: 04.11.2021 00:00
do: 10.11.2021 23:59
49 Projekt - Pamięć kulturowa a serbski dyskurs emancypacyjny w tekstach autobiograficznych kobiecego autorstwa (XIX-XX wiek) (kierownik projektu- Prof.Magdalena Koch) od: 01.09.2021 00:00
do: 15.09.2021 23:59
50 Projekt - Pochodne krzemoorganiczne, zawierające grupy fosforanowe i aminofosforanowe jako nowe środki zmniejszające palność dla tekstyliów (kierownik projektu - prof. Hieronim Maciejewski) od: 14.07.2021 00:00
do: 20.07.2021 12:00
od: 23.07.2021 11:00
do: 31.08.2021 23:59
51 Projekt - Poznanie mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za funkcje białek związanych z patogenezą z lateksu Chelidonium majus (kierownik projektu - Prof. Robert Nawrot) od: 15.08.2021 00:00
do: 03.09.2021 23:59
52 Projekt - Poznanie mechanizmów regulujących dojrzewanie insuliny jako podstawaterapii komorkowej i genowej dla osób z cukrzycą - kierownik prof. Małgorzata Borowiak od: 27.10.2021 12:00
do: 05.11.2021 23:59
53 Projekt - Proste kobaltowe układy katalityczne do funkcjonalizacji związków organicznych (kierownik projektu - prof, Piotr Pawluć) od: 09.07.2021 10:00
do: 31.08.2021 23:59
od: 07.10.2021 12:00
do: 15.10.2021 23:59
54 Projekt - Przestrajalne hiperboliczne metamateriały wielowarstowe jako biosensory do wykrywania biomarkerów raka (kierownik projektu- prof. I.Iatsunskyi) od: 04.10.2021 12:00
do: 11.10.2021 23:59
55 Projekt - Pseudourydyna w biogenezie małych RNA u Arabidopsis thaliana - nowe spojrzenie na starą modyfikację- kierownik dr Jakub Dolata od: 15.11.2021 00:00
do: 22.11.2021 23:59
56 Projekt - Płeć, agresja i ekologia: jak dobór płciowy wpływa na dynamikę populacji - kierownik projektu prof. Jacek Radwan od: 27.10.2021 12:00
do: 05.11.2021 23:59
57 Projekt - Rozmiary i własności cieplne planetoid (kierownik projektu-prof. Anna Marciniak) od: 12.07.2021 00:00
do: 31.08.2021 23:59
58 Projekt - Sieć powiązań wątrobowcowo-specyficznych mikroRNA i ich docelowych mRNA w rozmnażaniu generatywnym Marchantia polymorpha (kierownik projektu - Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska) od: 05.07.2021 00:00
do: 16.07.2021 23:59
59 Projekt - Spongina jako enigmatyczny biomateriał i surowiec dla nowej generacji, trójwymairowych (3D) materiałów kompozytowych- (kierownik projektu - prof. Hermann Ehrlich) od: 08.10.2021 00:00
do: 14.10.2021 23:59
60 Projekt - Sprzężenie magnon-fonon w 2D magnetycznych heterostrukturach przy braku i w obecności sieci skyrmionów (kierownik projektu - dr Bivas Rana) od: 14.07.2021 00:00
do: 31.08.2021 23:59
61 Projekt - Zastosowanie pincerowych kompleksów kobaltu w syntezie związków metaloidoorganicznych - (kierownik projektu-Prof. Grzegorz Hreczycho) od: 04.10.2021 12:00
do: 15.10.2021 23:59
62 Projekt - Zmiany właściwości alergennych ziaren pyłku w czasie ich emisji, transportu w atmosferze i depozycji - kierownik projektu dr Łukasz Grewling od: 27.10.2021 14:00
do: 05.11.2021 23:59
63 Projekt - Zmienność genetyczna stref hybrydowych i populacji allopatrycznych spokrewnionych gatunków sosen - implikacje w badaniach procesów selekcji, różnicowania ekotypów i gospodarowania naturalnymi zasobami genomowymi. (kierownik projektu - Prof. dr hab. Witold Wachowiak) od: 23.08.2021 00:00
do: 03.09.2021 23:59
64 Projekt -Nowa rola białka STAT1 w ogólnej oraz tkankowo-specyficznej odpowiedzi transkrypcyjnej komórek VSMC oraz MQ odzwierciedlająca początek oraz rozwój choroby miażdżycowej (kierownik projektu - Prof. dr hab. inż. Johannes Bluijssen) od: 24.06.2021 00:00
do: 05.07.2021 23:59
65 Projekt- - Konkurencja międzygatunkowa o przestrzeń akustyczną u ptaków (kierownik projektu - dr Michał Budka) od: 25.08.2021 00:00
do: 03.09.2021 23:59
66 Projekt- Nanokompozyty oparte na półprzewodnikowych materiałach 1D modyfikowanych za pomocą MXene oraz ALD do wydajnej produkcji wodoru z wykorzystaniem procesu fotoelektrochemicznego rozszczepienia wody (kierownik projektu- prof. I. Iatsunskyi) od: 22.07.2021 16:00
do: 31.08.2021 23:59
67 Projekt- Przestrajalne hiperboliczne metamateriały wielowarstowe jako biosensory do wykrywania biomarkerów raka (kierownik projektu- prof. I.Iatsunskyi) od: 22.07.2021 16:00
do: 31.08.2021 23:59
68 Projekt- Samoasocjujace kapsuły porowate jako multifunkcjonalne nanomateriały- (kierownik projektu Prof. Artur Stefankiewicz) od: 04.10.2021 12:00
do: 15.10.2021 23:59
69 Projekt- Terapeutyczna aktywacja oraz determinanty sygnalizacyjne autoregulacyjnej ekspresji MBNL1 w dystrofii miotonicznej (kierownik projektu - Dr hab. Ewa Stępniak-Konieczna) od: 12.07.2021 00:00
do: 27.07.2021 23:59
70 Psychologia od: 02.08.2021 00:00
do: 02.09.2021 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200