Projekt - Płeć, agresja i ekologia: jak dobór płciowy wpływa na dynamikę populacji - kierownik projektu prof. Jacek Radwan


W mocy od: 27 października 2021

Zasady kwalifikacji

Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021