Historia


W mocy od: 2 czerwca 2021

Zasady kwalifikacji

Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021