Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej

Szczegóły
Kod NP-SZiM
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 40
Limit miejsc 50
Czas trwania 2 semetry
Adres komisji rekrutacyjnej Sekretariat: Studiów Podyplomowych Służby Zagranicznej i Międzynarodowej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tel.61 829 41 00 e-mail: ps@amu.edu.pl www.prawo.amu.edu.pl ul. Św. Marcin 90 61-809 Poznań pokój 317
Godziny otwarcia sekretariatu pon. - pt. 8.00 - 14.00
Adres WWW https://prawo.amu.edu.pl/studia-doktoranckie-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe-sluzby-zagranicznej-i-miedzynarodowej/
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Informacje ogólne

Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej pozwalają nie tylko zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, ale także poznać reguły i zasady funkcjonowania klasycznej dyplomacji w stosunkach pomiędzy państwami, jak również dyplomacji wielostronnej uprawianej na forum organizacji międzynarodowych. Program zajęć obejmuje również problematykę protokołu dyplomatycznego oraz skutecznego prowadzenia negocjacji międzynarodowych.

Profil uczestnika

Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej skierowane są do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką międzynarodową, planujących podjąć pracę zarówno w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej) jak i w instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Studia są skierowane także do pracowników oraz osób planujących podjąć pracę w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w komórkach odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej jak również do osób zajmujących się kontaktami i współpracą międzynarodową w przedsiębiorstwach polskich oraz koncernach międzynarodowych.

Program studiów

Program studiów obejmuje 120 godzin zajęć pozwalających nie tylko zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, ale także zgłębić tajniki funkcjonowania dyplomacji państw i organizacji międzynarodowych, poznać reguły protokołu dyplomatycznego, czy dowiedzieć się, jak prowadzić skuteczne negocjacje międzynarodowe.

Dla zainteresowanych słuchaczy i absolwentów Studiów możliwość odbycia praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP na zasadach określonych przez Ministerstwo. Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.msz.gov.pl

Rekrutacja

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków.

Instrukcja logowania

Instrukcja