Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Szczegóły
Kod NP-SA
Jednostka organizacyjna Wydział Studiów Edukacyjnych
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, ul. Szamarzewskiego 89 D, 60-568 Poznań, pokój 103
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziełek-piatek 8:00-14:00
Adres WWW https://wse.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/autyzm-edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-zaburzeniami-ze-spektrum-autyzmu2
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra
  Zadaj pytanie
Tura 1 (05.06.2024 00:00 – 31.07.2024 23:59)

Program studiów obejmuje przedmioty, które zapewniają absolwentom ich osobisty i zawodowy rozwój, wpływają na świadome kierowanie karierą, podnoszą konkurencyjność na rynku pracy. Uzyskana wiedza, umiejętności, kompetencje przyczyniają się do podnoszenia świadomości społecznej na temat niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Celem studiów jest odpowiednie przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - model edukacji włączającej w Polsce umożliwia kształcenie dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie tylko w placówkach specjalnych i integracyjnych, ale także w placówkach ogólnodostępnych (por. Dz. U. 2017, poz. 1578, Dz. U. 2012, poz. 1169, art. 24).