Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Mediacji

Szczegóły
Kod NP-M
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia Podyplomowe
Limit miejsc 45
Czas trwania 2 semetry
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Rubrum, Al. Niepodległości 53, pok. 139, I piętro,
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-14.30
Adres WWW https://prawo.amu.edu.pl/studia-doktoranckie-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe-mediacji/
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.06.2024 00:01 – 06.10.2024 23:59)

Podyplomowe Studia Mediacji przeznaczone są dla osób z wyższym magisterskim wykształceniem prawniczym lub innym ( w poszczególnych rocznikach to z reguły proporcja pół na pół), które chcą w przyszłości wykonywać zawód mediatora. Zajęcia obejmuję szeroki program w wymiarze aż 180 godzin, obejmujący zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne, prowadzone przez wysoko kwalifikowaną kadrę. Na podstawie otrzymanego dyplomu absolwenci uzyskują wpisy na listy stałych mediatorów prowadzone przez prezesów sądów okręgowych.

Limit przyjęć wynosi nie mniej niż 36 osób.

Zakładane efekty kształcenia dla absolwenta tych studiów podyplomowych są następujące:

  • posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie podstaw prawnych i zasad mediacji, wskazuje cele i rozumie funkcje mediacji oraz jej wpływ na stosunki prawne między podmiotami stosunków prawnych
  • szczegółowo zna procedury służące realizacji celów postępowania mediacyjnego
  • opisuje szczegółowo sytuację uczestników postępowania mediacyjnego, zna i rozumie zakres ich praw i obowiązków oraz czynności podejmowanych w postępowaniu
  • charakteryzuje, odczytuje i objaśnia podstawy i zachowania uczestników mediacji z uwzględnieniem podstawowych zasad psychologii i socjologii
  • samodzielnie rozwiązuje konkretne problemy, proponuje alternatywne rozwiązania w zakresie zagadnień objętych przedmiotem studiów, formułuje własne opinie i dobiera właściwe metody analizy
  • potrafi przygotować i przedstawić w formie ustnej swoje wystąpienia służąc pomocą stronom przy sporządzaniu ugody oraz sporządzać pisma procesowe i inne dokumenty dotyczące zagadnień objętych przedmiotem studiów, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym
  • potrafi prawidłowo interpretować przepisy i wynikające z nich pojęcia z zakresu nauk wykładanych w ramach studiów oraz znajdować właściwe i niezbędne źródła prawa, literaturę i orzecznictwo dotyczące badanych zagadnień