Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Logopedia

Szczegóły
Kod NP-LOGOP
Jednostka organizacyjna Wydział Studiów Edukacyjnych
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, pok. 102, 60-568 Poznań
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek 8:00 – 15:00
Adres WWW https://wse.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/logopedia2
  Zadaj pytanie
Tura 1 (25.06.2024 08:00 – 20.09.2024 23:59)

Charakterystyka studiów:

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów i praktyk. Poza obowiązkową obecnością i aktywnością, na zajęciach, nauką własną, ważniejsze przedmioty zalicza się "na ocenę" w formie egzaminu lub kolokwium. Interdyscyplinarny charakter studiów logopedycznych (teoretycznych i praktycznych) sprawia, że zajęcia obejmuje blok przedmiotów medycznych, językoznawczych, psychologicznych, pedagogicznych i ściśle logopedycznych obejmujących wiedzę na temat istoty, diagnozy etiologii i objawów, ich kwalifikacji oraz terapii i rehabilitacji różnych rodzajów zaburzeń mowy, głosu, słuchu.

Ramowy program zajęć realizowany jest wspólnie przez pracowników Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz logopedów-praktyków.

 

Studia skierowane są dla absolwentów studiów magisterskich

Od kandydatów wymagane są uprawnienia pedagogiczne.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK (proszę nie wgrywać zdjęć -  podpisany skan należy dołączyć, wgrać do systemu, a oryginał należy dostarczyć do sekretariatu podczas pierwszego zjazdu)
  • Klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie podczas pierwszego zjazdu, skan należy dołączyć wgrać do systemu)
  • zaświadczenie foniatry lub laryngolog  (skan należy dołączyć wgrać do systemu, a oryginał zaświadczenia należy dostarczyć do sekretariatu podczas pierwszego zjazdu)
  • zaświadczenie o uprawnieniach pedagogicznych  (skan należy dołączyć wgrać do systemu, a oryginał zaświadczenia należy dostarczyć do sekretariatu podczas pierwszego zjazdu)

 

Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach:

- nauczyciela logopedy, przygotowanego do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy w placówkach oświatowych,

- logopedy w samodzielnej praktyce logopedycznej w specjalistycznych poradniach, gabinetach, placówkach medycznych i oświatowych,

- logopedy wspierającego rozwój mowy, języka i komunikacji u osób dorosłych w placówkach opieki i rehabilitacji osób dorosłych z zaburzeniami w zakresie posługiwania się mową werbalną

- logopedy we wczesnej interwencji logopedycznej oraz we wczesnym wspomaganiu rozwoju

 

Zaliczenie studiów odbywa się na podstawie spełnienia następujących warunków:

- uczestnictwo w zajęciach,

- zdanie egzaminów i zaliczeń,

- pozytywne zrealizowanie zadań związanych z problematyką ćwiczeń,

- zaliczenie praktyk pedagogicznych,

- zdanie egzaminu końcowego, na który składają się treści z całych studiów

 

W trakcie jednego roku studiów odbywa się około 16 zjazdów dwudniowych (sobota-niedziela w godz. 8.00-16.30).

Czas trwania studiów: 4 semestry

 

Studia są płatne. Opłata za studia jest uchwalana przez Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego - dla słuchaczy rozpoczynających studia w roku 2024/2025 wynosi 2200 zł za jeden semestr i jest płatna w ratach.