Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych

Szczegóły
Kod NP-KTS
Jednostka organizacyjna Wydział Anglistyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 24
Czas trwania 2 semestry
Opłaty 3800 zł
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, pokój 173
Godziny otwarcia sekretariatu https://anglistyka.amu.edu.pl/studenci/biuro-obslugi-studentow
Adres WWW https://anglistyka.amu.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Zadaj pytanie
Tura 1 (05.06.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Podstawowym założeniem Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania tłumaczeń tekstów specjalistycznych: prawniczych, ekonomiczno-handlowych, unijnych i naukowo-technicznych.

Program obejmuje 160 godzin zajęć, które są prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie (nauczycieli akademickich oraz zawodowych tłumaczy). Zajęcia zostały podzielone na trzy moduły odzwierciedlające uzyskane kwalifikacje:

 

(1) Wprowadzenie do przekładu specjalistycznego

- Status i etyka zawodowa tłumacza

- Tłumaczenie jako zawód

- Egzamin na tłumacza przysięgłego

(2) Przekład specjalistyczny: warsztat tłumacza

- Technologia informacyjna dla tłumaczy

- Język polski dla tłumaczy

- Strategie tłumaczeniowe

(3) Przekład specjalistyczny: ćwiczenia praktyczne

Tłumaczenie prawnicze

- Tłumaczenie ekonomiczno-handlowe

- Tłumaczenie unijne 

- Tłumaczenie naukowo-techniczne 

- Wstęp do tłumaczenia ustnego

 

Wszystkie zajęcia wymagają od słuchaczy znajomości języka polskiego poziom C1/C2 oraz języka angielskiego poziom C1/C2,  w mowie i w piśmie.

 

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie testu kwalifikującego, który bada znajomość języka angielskiego i polskiego.

Próbka testu dostępna pod linkiem:

 

http://wa.amu.edu.pl/spkts/Rekrutacja/SPKTS_test.pdf

 
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów na zasadach określonych przez poszczególnych wykładowców i pozytywny wynik egzaminu końcowego z praktycznego tłumaczenia tekstów specjalistycznych.

Absolwenci uzyskają następujące kwalifikacje:

- umiejętność tłumaczenia tekstów prawniczych, handlowo-ekonomicznych, unijnych i naukowo-technicznych w zakresie języków polskiego i angielskiego;

- nabycie podstawowych umiejętności z zakresu tłumaczenia ustnego konsekutywnego i a vista;

- znajomość zagadnień prawniczych, ekonomicznych, unijnych i naukowo-technicznych oraz związanej z nimi terminologii;

- znajomość narzędzi wspomagających proces tłumaczenia oraz narzędzi terminologicznych;

- umiejętność korzystania z narzędzi poszukiwania informacji;

- znajomość strategii identyfikacji i rozwiązywania problemów tłumaczeniowych.

- znajomość aspektów językowych i stylistycznych języka ojczystego;

 

W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025 zajęcia prowadzone będą stacjonarnie.

 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych.

 

STRONA STUDIÓW:

http://wa.amu.edu.pl/spkts/home.html

INSTRUKCJA DLA KANDYDATÓW REKRUTUJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024:

https://usosirk.amu.edu.pl/static/pdf/instrukcja_podyplomowe_2023_2024.pdf