Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

Szczegóły
Kod NP-JPO2
Jednostka organizacyjna Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Poziom kształcenia Podyplomowe
Limit miejsc 40
Czas trwania 2 semestry
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.05.2024 00:00 – 29.08.2024 23:59)

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, w szczególności filologicznych. Studia kształcą wykładowców kultury polskiej i lektorów języka polskiego jako obcego/drugiego oraz odziedziczonego. Przygotowują do pracy stacjonarnej i zdalnej w kraju lub za granicą. Umożliwiają Słuchaczom poznanie zagadnień dydaktyki języka polskiego, w tym nauczania dzieci, z uwzględnieniem perspektywy psychologicznej i pedagogicznej. Uczestnicy poznają najnowsze koncepcje współczesnej glottodydaktyki polonistycznej oraz techniki nauczania i formy realizacji zajęć warsztatowych uwrażliwiające na różnorodność kulturową i specyfikę kultury polskiej w kontekście europejskim i uniwersalnym.
Oferujemy szkolenie z zakresu metodyki nauczania prowadzonego online w oparciu o autorski program i materiały, z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania zdalnego i nowoczesnych technologii, takich jak: wideokonferencje, platformy, aplikacje, media społecznościowe, gry i quizy językowe oraz animacje. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, a także ćwiczeń warsztatowych. Integralną częścią oferty dydaktycznej Studiów są zdalnie prowadzone praktyki zawodowe pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli języka polskiego jako obcego. Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego kończą się egzaminem komisyjnym. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studiów, potwierdzający umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

Pozostałe informacje dostępne są na stronie: https://wfpik.amu.edu.pl/studia/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/nauczanie-jezyka-polskiego-jako-obcego