Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Geologia w praktyce i administracji

Szczegóły
Kod NP-GPA
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 14
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Geologii UAM; ul. Bogumiła Krygowskiego 12, 61-680 Poznań; gwpia@amu.edu.pl
Adres WWW https://ig.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Zadaj pytanie
Tura 1 (15.05.2024 00:00 – 23.09.2024 23:59)

Studia podyplomowe „Geologia w praktyce i administracji” zostały powołane w 2018 roku i są kontynuacją geologicznych studiów podyplomowych realizowanych od ponad 20 lat przez Instytut Geologii UAM w Poznaniu.

Studia dają możliwość zdobycia podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu geologii. Uczymy poprzez wykłady, ćwiczenia kameralne, zajęcia laboratoryjne i praktyki terenowe.

Absolwent podyplomowych studiów „Geologia w praktyce i administracji”, zdobywa podstawy wiedzy geologicznej w ujęciu praktycznym. Są to studia dokształcające, adresowane głównie dla osób zatrudnionych w placówkach administracji samorządowej i rządowej (starostwa powiatowe, urzędy miasta), w których kompetencji znajdują się zagadnienia dotyczące środowiska geologicznego i jego ochrony. Studia przeznaczone są także dla pracowników firm oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z geologią oraz osób zawodowo zajmujących się pracą terenową (w zakresie archeologii, geodezji, geotechniki, itp.), a także pracowników naukowych, chcących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć umiejętności z zakresu geologii. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia podyplomowych studiów „Geologia w praktyce i administracji”; dokument ten daje możliwość starania się o uprawnienia geologiczne osobom, które spełniają pozostałe wymogi zawarte w ustawie „Prawo geologiczne i górnicze”.

Opłata za studia w roku akademickim 2024/25 wynosi 6500 PLN.

Zastrzega się zawieszenie organizacji studiów w przypadku zbyt małej ilości chętnych.

Dotychczas (z uwzględnieniem wcześniej realizowanych podyplomowych studiów geologii), z naszej oferty skorzystało blisko 300 osób, zawodowo reprezentujących: starostwa powiatowe, urzędy miasta, uczelnie, ośrodki PAN, oddziały Państwowego Instytutu Geologicznego, firmy geologiczne z Poznania oraz z całej Polski.