Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Geoinformacja

Szczegóły
Kod NP-GEO
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Poziom kształcenia Podyplomowe
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 semestry
Opłaty 8000
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. ul. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
Adres WWW https://wngig.amu.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Zadaj pytanie
Tura 1 (08.07.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Celem studiów jest podniesienie i poszerzenie kwalifikacji związanych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizą i wizualizacją danych geoprzestrzennych). Studia podyplomowe przygotowują słuchacza do planowania i realizacji zadań w zakresie wdrażania i zarządzania systemami informacji geograficznej w kontekście implementacji Dyrektywy 2007/2/WE Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) oraz ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Uczestnicy Studiów Podyplomowych Geoinformacja realizować będą zarówno ogólne, jak i specjalistyczne przedmioty kierunkowe, a każdy z uczestników będzie miał możliwość poszerzenia swoich umiejętności niezależnie od ich stopnia zaawansowania. W ramach studiów odbędzie się praktyka terenowa na wyspie Wolin.

Adresatami studiów są:

 1. pracownicy jednostek administracji samorządowej,
 2. pracownicy Lasów Państwowych,
 3. przedsiębiorcy indywidualni,
 4. pracownicy firm wykorzystujących metody geoinformacyjne,
 5. absolwenci szkół wyższych (w szczególności kierunków o charakterze przyrodniczym, np. geografia, geologia, biologia, ochrona środowiska, archeologia),
 6. wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy i umiejętności geoinformacyjnych.

Studia Podyplomowe Geoinformacja wyposażą absolwenta w wiedzę i umiejętności pozwalające na:

 1. działanie w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej,
 2. ustanawianie i wdrażanie standardów w analizach przestrzennych,
 3. przygotowywanie, opracowywanie, oferowanie i udostępnianie usług w zakresie informacji przestrzennej,
 4. opracowywanie i kodowanie metadanych o informacji przestrzennej.

Kształcenie specjalistów pozwoli nie tylko na wdrożenie dyrektywy INSPIRE i ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, ale także poprawi:

 1. szybkość przetwarzania danych przestrzennych,
 2. poziom obsługi obywateli i jakość przekazywanych im dokumentów,
 3. szybkość przepływu informacji przestrzennych od ich właściciela lub zarządcy do użytkownika.