Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe ESG compliance w przedsiębiorstwie

Szczegóły
Kod NP-ESG
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów praktyczny
Limit miejsc 40
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Prawa i Administracji UAM, Collegium Rubrum, al. Niepodległości 53, 61-714, pokój103
Godziny otwarcia sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00
Adres WWW https://prawo.amu.edu.pl/studia-doktoranckie-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe-esg-compliance-w-przedsiebiorstwie/
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.06.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Ustawodawstwo unijne w zakresie raportowania ESG stawia ogromne wyzwania przed przedsiębiorcami, wymagając od firm uwzględniania czynników środowiskowych („E-environmental”), społecznych („S-social”) i zarządzania korporacyjnego („G-governance”) w prowadzeniu działalności gospodarczej i strategii biznesowej. Studia „ESG compliance w przedsiębiorstwie” są odpowiedzią na potrzebę przedsiębiorców w zakresie dostępu do wiedzy na temat czynników „E”, „S” i „G” oraz przygotowania przedsiębiorstw do procesu raportowania ESG w oparciu o aktualne wymogi regulacyjne w obszarze środowiska, praw człowieka i praw pracowniczych oraz ładu korporacyjnego.

Nasze studia adresowane są do przedstawicieli firm, które już rozpoczęły lub zamierzają rozpocząć prace nad procesem raportowania ESG oraz dla osób zainteresowanych tematyką ESG i jej znaczeniem dla praktyki biznesowej, w szczególności odpowiedzialnych za obszary regulacyjne (prawne) i compliance, określanie i opracowywanie celów i strategii zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie oraz zarządzanie zasobami ludzkimi i ryzkiem.

Studiując u nas, będziesz mógł uzyskać specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności do przygotowania przedsiębiorstwa do procesu raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju w oparciu o najnowsze wymogi regulacyjne, a także dobre praktyki spółek, które są już liderami zmian w zakresie ESG.

Uczestnikami studiów mogą zostać:

 • członkowie kadry zarządzającej;
 • dyrektorzy/pracownicy departamentów do spraw: prawnych i compliance, finansowych, controllingu, HR, strategii, analiz i ryzyka, komunikacji, rozwoju produktu, marketingu, logistyki;
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie i wdrożenie strategii ESG w przedsiębiorstwie;
 • osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość finansową i niefinansową;
 • wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką ESG.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • przygotowania przedsiębiorstwa do procesu raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju w oparciu o aktualne wymogi regulacyjne w obszarze środowiska, praw człowieka i praw pracowniczych oraz ładu korporacyjnego;
 • najnowszych unijnych standardów sprawozdawczości w zakresie ESG, które weszły w życie w styczniu 2024 r.;
 • wpływu czynników ESG na przedsiębiorstwo, jego sytuację finansową i rozwój;
 • informacji, jakie przedsiębiorstwa będą zobowiązane ujawniać na temat czynników środowiskowych („E”), czynników społecznych i czynników związanych z prawami człowieka („S”) oraz czynników związanych z ładem korporacyjnym („G”);
 • roli organów zarządzających i nadzorujących w sprawach związanych ze zrównoważonym rozwojem;
 • identyfikowania i oceny ryzyk i szans dla przedsiębiorstwa związanych z czynnikami ESG.

Atuty:

 • możliwość uzyskania praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania procesem raportowania ESG w przedsiębiorstwie poprzez ustalenie obszarów, w którym działalność przedsiębiorstwa nie jest dostosowana do wymogów regulacyjnych w zakresie raportowania;
 • możliwość zapoznania się dobrymi praktykami spółek takich jak Grupa Żabka, Kompania Piwowarska, Santander Bank Polska, Tauron Zielona Energia, Tauron Ekoenergia, które są liderami zmian w zakresie ESG;
 • praktyczny charakter zajęć – uczestnictwo w warsztatach i studiach przypadków (case studies);
 • część zajęć w formie zdalnej;
 • zajęcia prowadzą uznani wykładowcy – praktycy, w tym adwokaci, radcowie prawni, eksperci i menedżerowie zajmujący się problematyką zrównoważonego rozwoju i wdrażaniem wymogów ESG.

Plan Studiów

Plan studiów jest podzielony na pięć bloków tematycznych, które obejmują łącznie 120 godzin, w tym 28 godzin wykładów oraz 92 godzin ćwiczeń i warsztatów. Zajęcia prowadzone są stacjonarnie oraz zdalnie w programie MS Teams.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w wybrane weekendy: w soboty od 9:00 do 18:00 oraz w niedziele od 9:00 do 13:00.

Terminarz zajęć

https://prawo.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2024/06/Terminarz-zajec-na-StPd-ESG_2024-2025.pdf

Forma zakończenia i ostateczny wynik studiów

Aby ukończyć studia, trzeba zaliczyć wszystkie zajęcia. Plan studiów przewiduje łącznie 8 zaliczeń – większość z nich odbywa się wspólnie na koniec semestru.

Ostateczny wynik studiów ustala się na podstawie średniej ocen ze wszystkich 8 zaliczeń.

Absolwent studiów otrzymuje świadectwo ich ukończenia.

Wymagania wstępne

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich.

Planowana liczba osób przyjętych na studia

25-40

Kryteria selekcji kandydatów

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Dokumenty wymagane od kandydatów

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – składane w systemie rekrutacyjnym za pośrednictwem strony: https://usosirk.amu.edu.pl/ ;
 • kopia (odpisu) dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Termin rekrutacji

17.06 – 30.09.2024 r.

Koszt studiów: 

7 800 zł z możliwością płatności w 2 ratach po 3 900 zł