Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Chemia dla Nauczycieli

Szczegóły
Kod NP-CHN
Jednostka organizacyjna Wydział Chemii
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 semestry
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadać wiedzę w zakresie szeroko rozumianych zagadnień chemii, opartą na podstawach teoretycznych i praktycznych. Celem studiów jest rozwinięcie pozytywnej sylwetki nauczyciela, która umożliwi mu wyjaśnienie uczniowi podstawowych zagadnień przedmiotu, tak aby zrozumiał i polubił chemię. Nauczyciel rozwija kompetencję w zakresie technik nauczania i kierowania klasą szkolną, nabiera umiejętności wykorzystania doświadczeń chemicznych w nauczaniu przedmiotu. Absolwent studiów podyplomowych uzyska najnowszą wiedzę i umiejętności jej wykorzystania z zakresu podstaw chemii, chemii nieorganicznej, chemii organicznej, chemii fizycznej i chemii środowiska, która jest niezbędna w nauczaniu chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Zapozna się również z technologiami informacyjnymi wspomagającymi nauczanie przedmiotu. W przekazie wiedzy będzie umiał przedstawić walory praktyczne chemii, akcentując problemy zagrożeń i ochrony środowiska. Niezależnie od wiedzy teoretycznej uzupełni swoje przygotowanie praktyczne z techniki pracy laboratoryjnej, co będzie niezbędne nie tylko dla organizacji zajęć doświadczalnych z chemii w szkole, ale także dla przygotowania uczniów do konkursów i olimpiad chemicznych.

Absolwent studiów podyplomowych uzyska doskonałe przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć z przedmiotu chemia poprzez realizację bloku dydaktycznego obejmującego zarówno wiedzę merytoryczną jak i praktyczną, a także poprzez zaliczenie bloku praktyk zawodowych odbywanych w szkole podstawowej jak i ponadpodstawowej. Absolwent studiów podyplomowych uzyska uprawnienia do nauczania chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.