Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i obronność

Szczegóły
Kod NP-BW
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

https://podyplomowepoznan.pl/bezpieczenstwo-i-obronnosc/

Studia dedykowane są dla osób zainteresowanych, nie tylko zawodowo, aktualną problematyką bezpieczeństwa i obronności. Oferta programowa sprofilowana została do:

– przedstawicieli służb, inspekcji i straży;

– pracowników organów państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obronność na każdym szczeblu;

– urzędników zobowiązanych do aktualizacji wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa i obronności zarówno w urzędach państwowych, jak i jednostkach samorządu terytorialnego;

– pracowników sektora prywatnego, np. ukierunkowanego na ochronę osób, mienia i obszarów;

– osób zainteresowanych kluczowymi problemami z zakresu bezpieczeństwa i obronności

 

Koszt uczestnictwa: 4000 PLN.

 

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr Maciej Magiera
e-mail: maciej.magiera@amu.edu.pl