Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Współczesna biblioteka naukowa – organizacja, funkcjonowanie, usługi

Szczegóły
Kod NP-BN
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Poziom kształcenia Podyplomowe
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 semestry
Godziny otwarcia sekretariatu od wtorku do piątku w godzinach 9-13
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.05.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Organizatorzy: Zakład Informacji Naukowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Kierownik: dr Ligia Henczel
e-mail: ligia.hw@amu.edu.pl
Obsługa administracyjna: mgr Wioletta Iwaniak-Paterka
e-mail: wiolcia@amu.edu.pl
nr tel. 61 829 64 39

Informacje szczegółowe
- okres trwania studiów: 2 semestry
- liczba godzin zajęć: 260
- liczba punktów ECTS: 31 (Polska Rama Kwalifikacji: 7)
- koszt studiów: 4500,00 za 2 semestry (możliwość wpłaty w ratach)
- termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: październik 2024 r.
- termin zakończenia studiów podyplomowych: czerwiec 2025 r.
- studia będą odbywać się w trybie niestacjonarnym (sobota-niedziela) co 2 tygodnie w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams (semestr I)
oraz w formie stacjonarnej lub hybrydowej (semestr II) w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 38/40.

Sylwetka absolwenta
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w różnego typu bibliotekach, ze wskazaniem na biblioteki naukowe. Odpowiednio dobrane przedmioty umożliwią zdobycie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej bibliotek naukowych z uwzględnieniem zasadniczych aspektów, takich jak: współczesne kierunki ich rozwoju i standaryzacji, zagadnienia prawne i finansowe, stosowane rozwiązania organizacyjne i procesy zarządcze w bibliotekach, mechanizmy funkcjonowania oraz rodzaj i zakres świadczonych usług, mechanizmy marketingu i promocji w pracy współczesnej biblioteki, która prowadzi różne rodzaje działalności:
informacyjną, naukowo-badawczą, dydaktyczną i szkoleniową oraz kulturotwórczą. Absolwent rozwinie sprawności i umiejętności w obszarze bibliologii oraz informatologii, między innymi w zakresie: realizowania procedur aplikacji w zakresie funduszy krajowych i europejskich na rzecz działalności bibliotecznej, ochrony dziedzictwa narodowego oraz regionalnego; sprawnego i profesjonalnego posługiwanie się współczesnym warsztatem pracy biblioteczno-informacyjnym, szczególnie w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych, wdrażania narzędzi cyfrowych oraz znajomości metod pracy z użytkownikiem
informacji; tworzenia, organizowania, przetwarzania oraz zarządzania różnego rodzaju zbiorami informacji i dokumentów.
Forma zakończenia studiów podyplomowych
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z oceną ze wszystkich przedmiotów oraz złożenie egzaminu dyplomowego z oceną pozytywną.
Warunki rekrutacji na studia podyplomowe
Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na podstawie analizy złożonych dokumentów w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata tzw. IRK na stronie: www.usosirk.amu.edu.pl
Warunkiem przyjęcia na studia jest załączenie  następujących dokumentów:
- skan podpisanego podania na studia podyplomowem (do pobrania z IRK)
- skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

LINK do pobrania INSTRUKCJI REKRUTACJI dla kandydata instrukcja_podyplomowe.pdf (amu.edu.pl)