Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Analityka Chemiczna

Szczegóły
Kod NP-AC
Jednostka organizacyjna Wydział Chemii
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 22
Czas trwania 2 semestry
Adres WWW https://pasp-uam.home.amu.edu.pl/studia-podyplomowe-analityka-chemiczna/
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.05.2024 00:00 – 29.09.2024 23:59)

 

Studia Podyplomowe Analityka Chemiczna

Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prowadzi Studia Podyplomowe w zakresie Analityki Chemicznej, których program porusza ważne zagadnienia z zakresu nowoczesnej analizy chemicznej.

Program studiów obejmuje 200 godzin lekcyjnych zajęć realizowanych w ramach dwunastu weekendowych zjazdów co dwa tygodnie.
Godziny zajęć:
Soboty, w godz. 10:00 do 17:00
Niedziele, w godz. 8:00 do 15:00

Całkowity koszt studiów wynosi 5000 PLN (Mozliwa płatność w ratach miesięcznych).

Sylwetka absolwenta

Absolwenci Studiów Podyplomowych „Analityka Chemiczna” są świadomi złożoności procesu analitycznego. Oznacza to znajomość specyfiki problemu analitycznego, prowadzenia pomiaru analitycznego, walidacji metod analitycznych, stosowania materiałów odniesienia i interpretacji jego wyniku. Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie nowych trendów w analityce chemicznej, są zaznajomieni z problemami związanymi z analityką środowiskową, żywności i kliniczną z uwzględnieniem analizy specjacyjnej. Znają nowoczesne metody analizy chemicznej: metody spektroskopowe, metody rozdzielania. Posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do kontroli jakości uzyskiwanych wyników oraz statystyki i chemometrii. Absolwenci studiów są przygotowani do pracy w nowoczesnym akredytowanym laboratorium analizy chemicznej.

Program studiów

Tematyka zajęć:

  • Metrologia chemiczna w praktyce
  • Problemy metodyczne technik spektrometrii atomowej: F-AAS, F- AES, HG-AAS, CV- AAS, ET-AAS
  • Zaawansowane metody spektroskopowe: ICP-MS; ICP-OES
  • System do specjacji: HPLC-ICP-MS, system do analizy próbek stałych: LA- ICP-MS
  • Metody chromatograficzne: GC, HPLC, HPLC-ESI-MS/MS, GC-MS
  • Podstawowe i zaawansowane metody statystyczne
  • Wykorzystanie metod chemometrycznych do wizualizacji zbioru danych