• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej

Szczegóły
Kod NP-SZiM
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 40
Limit miejsc 50
Czas trwania 2 semetry
Adres komisji rekrutacyjnej Sekretariat: Studiów Podyplomowych Służby Zagranicznej i Międzynarodowej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tel.61 829 41 00 e-mail: ps@amu.edu.pl www.prawo.amu.edu.pl ul. Św. Marcin 90 61-809 Poznań pokój 317
Godziny otwarcia sekretariatu pon. - pt. 8.00 - 14.00
Adres WWW https://prawo.amu.edu.pl/studia-doktoranckie-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe-sluzby-zagranicznej-i-miedzynarodowej/
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.07.2023 00:00 – 22.10.2023 23:59)

Informacje ogólne

Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej pozwalają nie tylko zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, ale także poznać reguły i zasady funkcjonowania klasycznej dyplomacji w stosunkach pomiędzy państwami, jak również dyplomacji wielostronnej uprawianej na forum organizacji międzynarodowych. Program zajęć obejmuje również problematykę protokołu dyplomatycznego oraz skutecznego prowadzenia negocjacji międzynarodowych.

Profil uczestnika

Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej skierowane są do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką międzynarodową, planujących podjąć pracę zarówno w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej) jak i w instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Studia są skierowane także do pracowników oraz osób planujących podjąć pracę w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w komórkach odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej jak również do osób zajmujących się kontaktami i współpracą międzynarodową w przedsiębiorstwach polskich oraz koncernach międzynarodowych.

Program studiów

Program studiów obejmuje 120 godzin zajęć pozwalających nie tylko zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, ale także zgłębić tajniki funkcjonowania dyplomacji państw i organizacji międzynarodowych, poznać reguły protokołu dyplomatycznego, czy dowiedzieć się, jak prowadzić skuteczne negocjacje międzynarodowe.

Dla zainteresowanych słuchaczy i absolwentów Studiów możliwość odbycia praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP na zasadach określonych przez Ministerstwo. Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.msz.gov.pl

Rekrutacja

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków.

Instrukcja logowania

Instrukcja