• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Prawo Pracy

Szczegóły
Kod NP-PP
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 50
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Prawa i Administracji, Coll.Iuricum ul. Św. Marcin 90 pok.316
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek, środa w godz. 14.00 - 18.00
Adres WWW http://prawo.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe/strona-glowna/studia-podyplomowe-prawa-pracy
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne
Studia skierowane są do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Pracy ma możliwość uzyskania podstawowej wiedzy w zakresie podstaw prawnych wykonywania pracy i kluczowych zasad prawa pracy a także wiedzy dotyczącej ubezpieczeń społecznych. Poznaje również mechanizmy i zasady funkcjonowania stosunków pracowniczych oraz ich wpływ na rozwój prawa pracy i kształtowania nowych instytucji znajdujących swe miejsce w powszechnym prawie pracy.
Profil uczestnika

Studia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów i mają na celu przekazanie podstawowej aktualnej wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Co zyskujesz?

Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Pracy ma fundamentalną wiedzę w zakresie podstaw prawnych wykonywania pracy i ubezpieczeń społecznych. Zna również podstawowe orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego w zakresie prawa pracy, a także regulacje europejskie dotyczące pracy ludzkiej.

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty i niedziele. W soboty w godz. 9.00 – 18.00, w niedziele w godz. 8.00 – 15.00. Nauka w formie hybrydowej ( równocześnie stacjonarnie i zdalnie ). Stacjonarnie w budynku Coll. Iuridicum Novum przy al. Niepodległości 53; zdalnie przez internet na platformie Microsoft Teams.Wybór formy uczestnictwa w zajęciach należy do słuchacza.W przypadku lockdownu w trybie zdalnym. Jest 8 zjazdów.

Terminy zajęć:
04 i 05 listopad 2023
18 i 19 listopad 2023
09 i 10 grudzień 2023
13 i 14 styczeń 2024
10 i 11 luty 2024
09 i 10 marzec 2024
13 i 14 kwiecień 2024
11 i 12 maj 2024

Rekrutacja

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (magisterskich ,licencjackich, inżynierskich) na dowolnym kierunku, Rekrutacja odbywa się od 3 lipca do 6 listopada br. za pośrednictwem strony https://usosirk.amu.edu.pl/

Instrukcja dla kandydatów

Termin składania dokumentów od 3 lipca do 13 listopada 2023 roku. .

      strona internetowa: www.prawo.amu.edu.pl, zakładka Studia podyplomowe:  http://prawo.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe/strona-glowna/studia-podyplomowe-prawa-pracy

Forma zakończenia studiów

Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Pracy otrzymuje świadectwo ich ukończenia. Świadectwo to może być wydane osobie, która otrzymała pozytywne oceny z wszystkich przedmiotów objętych planem i programem studiów oraz  przedłożyła pracę końcową ocenioną pozytywnie przez promotora i recenzenta.