• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Neurologopedia

Szczegóły
Kod NP-NE
Jednostka organizacyjna Wydział Studiów Edukacyjnych
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 35
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, pok. 102, 60-568 Poznań
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek godz. 8:00 - 14:00
Adres WWW https://wse.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/neurologopedia2
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.08.2023 00:00 – 30.09.2023 23:59)

O studiach:

Studia skierowane są do logopedów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne dotyczące oddziaływań logopedycznych w stosunku do osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące diagnozy zaburzeń związanych z funkcjami prymarnymi (takimi jak przyjmowanie pokarmu u noworodków), wczesną opieką logopedyczną nad noworodkiem, niemowlakiem i małym dzieckiem, diagnozę zaburzeń mowy u osób dorosłych, aż po opiekę nad osobami starszymi z chorobami układu nerwowego i chorobami otępiennymi.

Słuchacz studiów, kończąc edukację, będzie mógł podjąć pracę w placówkach medycznych, które oferują oddziaływania rehabilitacyjne w zakresie mowy i komunikacji dla pacjentów z chorobami układu nerwowego, a także w dużej mierze w placówkach oświatowych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, która wynika z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (np. z mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołami genetycznymi).

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent po ukończeniu Studiów Podyplomowych Neurologopedia przygotowany będzie do pracy z osobami z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji uwarunkowanymi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego w:

- placówkach medycznych, które podejmują oddziaływania wspierania rozwoju umiejętności przyjmowania pokarmu, rozwoju mowy, języka i komunikacji u noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży między innymi na oddziałach neonatologicznych, w poradniach neonatologicznych, w ośrodkach wczesnej interwencji, w zakładach opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży, poradniach zdrowia psychicznego, oddziałach szpitalnych obejmujących swą opieką dzieci i młodzież z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego;

- placówkach medycznych, które oferują w swym zakresie pomoc logopedyczną dorosłym pacjentom z zaburzeniami mowy powstałych w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, między innymi oddziały szpitalne, poradnie zdrowia psychicznego, oddziały dziennego pobytu dla pacjentów z chorobą układu nerwowego bądź z chorobą psychiatryczną, otępięnną;

- placówkach edukacyjnych (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne), które obejmują swą opieką dzieci i młodzież z zaburzeniami o podłożu neurologicznym (np. Z mózgowym porażeniem dziecięcym, spektrum autyzmu, z zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną);

- prywatnych gabinetach.

 

Założenia organizacyjne:

- studia trwają 3 semestry;

- czesne za jeden semestr wynosi 2 700,00 zł., płatne w ratach;

- liczba godzin 480;

- studia kończą się egzaminem;

- zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu w piątki w godz. 12:00-18:00 (zajęcia poza uczelnią, na oddziałach szpitalnych i w innych placówkach), soboty i w niedziele w godz. 8:00-16:30.

Na pierwszym spotkaniu należy przedstawić Dyplom ukończenia studiów wyższych w celu jego weryfikacji przez osobę przyjmującą dokumenty.


Rekrutacja:

Studia skierowane są do logopedów, którzy ukończyli Studia Podyplomowe z Logopedii (obejmujące co najmniej 600 godzin) lub pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną lub studia I i II stopnia ze specjalnością logopedyczną.