• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Szczegóły
Kod NP-MS
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 16
Limit miejsc 22
Czas trwania 2 semetry
Opłaty 8500
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. ul. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
Adres WWW https://wngig.amu.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.06.2023 00:00 – 30.09.2023 23:59)

Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi Studia Podyplomowe „Monitoring Środowiska Przyrodniczego”. Są to dwusemestralne studia, w ramach których odbywają się wykłady (częściowo zdalnie), ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne i terenowe. Grono wykładowców stanowią specjaliści i eksperci w zakresie badań środowiska przyrodniczego i jego monitoringu. Planowane są cztery dwudniowe wyjazdy do Stacji Bazowych ZMŚP: „Parsęta” w Storkowie, „Wolin” w Białej Górze k. Międzyzdrojów, „Poznań-Morasko” na kampusie Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM przy ul. Krygowskiego w Poznaniu oraz „Pojezierze Chełmińskie” w Kończynce koło Torunia. Realizacja znaczącej części zajęć w Stacjach Bazowych ZMŚP ma na celu zapoznanie słuchaczy z najnowszymi technikami pomiarowymi, wyposażeniem laboratoriów oraz warunkami realizacji prac terenowych. Cztery dwudniowe sesje terenowe zaplanowane po dwie w semestrze zimowym i letnim podniosą wartość merytoryczną studiów podyplomowych, a dla słuchaczy będą dodatkową zachętą do podniesienia swoich kwalifikacji.

Studia Podyplomowe „Monitoring Środowiska Przyrodniczego” adresowane są do wszystkich osób zajmujących się monitoringiem, ochroną i zarządzeniem środowiskiem przyrodniczym. Powinny to być osoby z wyższym wykształceniem w zakresie różnych dyscyplin naukowych, niekoniecznie dyscyplin przyrodniczych.

Ofertę podjęcia studiów podyplomowych w zakresie monitoringu środowiska przyrodniczego adresujemy do pracowników takich instytucji wojewódzkich i regionalnych jak:

  • Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska
  • Regionalne Wydziały Monitoringu Środowiska
  • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
  • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Parki Narodowe
  • Wojewódzkie i Regionalne Zespoły Parków Krajobrazowych
  • Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Instrukcja rekrutacji dla kandydatów znajduje się pod linkiem.