• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Szczegóły
Kod NP-KNJO
Jednostka organizacyjna Wydział Anglistyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe angielski, polski
Minimalna liczba studentów 18
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu ul. Gruwaldzka 6 60-780 Poznań
Adres WWW https://anglistyka.amu.edu.pl/dla-kandydata/studia-podyplomowe/ksztalcenia-nauczycieli-jezyka-angielskiego
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.05.2023 00:00 – 16.02.2024 23:59)

Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (SPKNJA) na Wydziale Anglistyki UAM w Poznaniu są studiami dzięki którym absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego, przez co nabywają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w odpowiednich typach szkół określonych w rozporządzeniu MEN z 12 marca 2009 r. oraz w rozporządzeniu MNiSzW z dnia 25 lipca 2019 roku.

Adresatami SPKNJA są:

  1. absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjackich lub magisterskich) kierunku filologia angielska (lub pokrewnego), którzy podczas studiów nie realizowali specjalizacji nauczycielskiej

  2. absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjackich lub magisterskich) kierunków innych niż filologia angielska, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje pedagogiczno-dydaktyczne do nauczania języka angielskiego a znają język angielski na minimalnym poziomie B2 wg. ESOKJ (odpowiednik egzaminu FCE).

  3. czynni nauczyciele języka angielskiego po studiach wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjackich lub magisterskich) bez kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych do nauczania języka angielskiego, którzy chcieliby uzupełnić brakujące kwalifikacje w zakresie psychologii i pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej, emisji głosu, oraz technologii informacyjnej i znają język angielski na minimalnym poziomie B2 wg. ESOKJ (odpowiednik egzaminu FCE).

  4. absolwenci jak w punkcie 2 i 3 powyżej, niezależnie od tego czy ich znajomość języka angielskiego na poziomie B2 jest potwierdzona odpowiednim certyfikatem czy też nie (UWAGA: patrz dalej punkt IX oraz ‘Uzyskane kwalifikacje’)

  5. jak również dla tych nauczycieli, którzy chcieliby owe kwalifikacje podwyższyć i/lub ‘odświeżyć’

Szczegółowe informacje:

https://anglistyka.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0029/382097/SPKNJA-XII-pazdziernik-2023-luty-2025.pdf