• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Geologia w praktyce i administracji

Szczegóły
Kod NP-GPA
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 14
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Geologii UAM; ul. Bogumiła Krygowskiego 12, 61-680 Poznań; gwpia@amu.edu.pl
Adres WWW https://ig.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2023 00:00 – 31.01.2024 23:59)

Studia podyplomowe „Geologia w praktyce i administracji” zostały powołane w 2018 roku i są kontynuacją geologicznych studiów podyplomowych realizowanych od ponad 20 lat przez Instytut Geologii UAM w Poznaniu.

Studia dają możliwość zdobycia podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu geologii. Uczymy poprzez wykłady, ćwiczenia kameralne, zajęcia laboratoryjne i praktyki terenowe.

Absolwent podyplomowych studiów „Geologia w praktyce i administracji”, zdobywa podstawy wiedzy geologicznej w ujęciu praktycznym. Są to studia dokształcające, adresowane głównie dla osób zatrudnionych w placówkach administracji samorządowej i rządowej (starostwa powiatowe, urzędy miasta), w których kompetencji znajdują się zagadnienia dotyczące środowiska geologicznego i jego ochrony. Studia przeznaczone są także dla pracowników firm oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z geologią oraz osób zawodowo zajmujących się pracą terenową (w zakresie archeologii, geodezji, geotechniki, itp.), a także pracowników naukowych, chcących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć umiejętności z zakresu geologii. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia podyplomowych studiów „Geologia w praktyce i administracji”; dokument ten daje możliwość starania się o uprawnienia geologiczne osobom, które spełniają pozostałe wymogi zawarte w ustawie „Prawo geologiczne i górnicze”.

Opłata za studia w roku akademickim 2024/25 wynosi 6500 PLN.

Zastrzega się zawieszenie organizacji studiów w przypadku zbyt małej ilości chętnych.

Dotychczas (z uwzględnieniem wcześniej realizowanych podyplomowych studiów geologii), z naszej oferty skorzystało blisko 300 osób, zawodowo reprezentujących: starostwa powiatowe, urzędy miasta, uczelnie, ośrodki PAN, oddziały Państwowego Instytutu Geologicznego, firmy geologiczne z Poznania oraz z całej Polski.