• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Prawo w biznesie

Szczegóły
Kod NP-PWB
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Podyplomowe
Limit miejsc 50
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Prawa i Administracji - ul. Kościuszki 80a pok. nr 13, 61-715 Poznań Adres do korespondencji: al. Niepodległości 53 61-714 Poznań
Adres WWW https://prawo.amu.edu.pl/studia-doktoranckie-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe-prawo-w-biznesie/
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.06.2022 00:00 – 10.10.2022 23:59)
Informacje ogólne

Zakłada się, że absolwent studiów podyplomowych prawo w biznesie będzie posiadał wysokie kwalifikacje zawodowe w zakresie prawa obowiązującego jednostki gospodarcze, poparte dużą wiedzą  i umiejętnościami w zakresie  prawnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym umiejętność:  

 • rozumienia tekstów prawnych,
 • analizowania oraz oceny wzajemnych interakcji między „zewnętrznymi” (niezależnymi  od przedsiębiorcy) oraz „wewnętrznymi” (zależnymi od przedsiębiorcy) czynnikami prawnymi wpływającymi na sytuację przedsiębiorstwa,
 • analizowania oraz oceny wzajemnych interakcji między „zewnętrznymi” (niezależnymi  od przedsiębiorcy) oraz „wewnętrznymi” (zależnymi od przedsiębiorcy) czynnikami prawnymi wpływającymi na sytuację przedsiębiorstwa,
 • opracowywania i realizowania działań gospodarczych z uwzględnieniem ich wymiaru prawnego,
 • identyfikowania i oceniania kierunków ewolucji oraz zmian uregulowań prawnych w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym i  społecznym przedsiębiorstwa.

Rekrutacja

O przyjęcie na Studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych (magisterskich,  licencjackich, inżynierskich) dowolnego kierunku.

Limit przyjęć wynosi nie mniej niż 40 osób.

 

Co zyskujesz

W zakresie wiedzy:
 • ma wiedzę o obowiązującym rodzimym systemie prawa dotyczącym przedsiębiorstwa
 • ma wiedzę o sposobach odnajdowania podstawowych przepisów obowiązującego prawa,
 • ma teoretyczną wiedzę z prawa cywilnego, handlowego, karnego, finansowego, gospodarczego
 • zna istotę, prawidłowości i problemy funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • zna metody i narzędzia rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów natury prawnej funkcjonowania  przedsiębiorstwa,
 • ma wiedzę o procesach zmian struktur przedsiębiorstw oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach prawnych tych zmian
W zakresie umiejętności:
 • potrafi wykorzystać swoją wiedzę prawniczą w podejmowaniu decyzji gospodarczych
 • potrafi odnaleźć przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego przedsiębiorstwa
 • potrafi dokonać analizy wybranej instytucji obowiązującego prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, podatkowego, finansowego lub gospodarczego
 • potrafi prawidłowo interpretować podstawowe pojęcia prawnicze. Potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu poszczególnych dyscyplin będących przedmiotem studiów
 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną dla dokonywania analizy procesów i zjawisk natury prawnej dotyczących przedsiębiorstwa
 • potrafi wykorzystywać pozyskaną wiedzę dla wyjaśnienia przyczyn i przebiegu zmian wybranych zagadnień prawnych w przedsiębiorstwie
 • potrafi przewidzieć przebieg procesów i zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem standardowych metod analizy  prawnej.
Na program studiów składa się 180 godzin zajęć z następujących przedmiotów: 
 • Zasady działalności przedsiębiorstw
 • Elementy prawa cywilnego
 • Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie
 • Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze, prawo restrukturyzacyjne
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Podstawy prawa karnego gospodarczego
 • Rynek kapitałowy w Polsce
 • Prawo bankowe
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Prawo ochrony własności intelektualnej i konkurencji
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo ochrony środowiska
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
 • Seminarium