• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Informatyki

Szczegóły
Kod NP-KZI
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki i Informatyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań
Godziny otwarcia sekretariatu 9.00 - 14.00 - Biuro Obsługi Studenta p. A1-2
Adres WWW https://wmi.amu.edu.pl/dla-kandydata/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli/informatyka
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (10.10.2022 08:00 – 16.11.2022 23:59)

Absolwenci studiów będą kompleksowo przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela informatyki, wyróżniając się szeroką wiedzą z zakresu innowacyjnych metod i form pracy dydaktycznej.  Otrzymają kwalifikacje do nauczania informatyki w szkołach podstawowych oraz w ponadpodstawowych, zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, z późn. zm.

 Studia przeznaczone są dla czynnych zawodowo nauczycieli, którzy posiadają uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej jednego z przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych.

 Studia trwają 3 semestry, obejmują 360 godzin zajęć. Zjazdy odbywają się w soboty i w niedziele. Pierwsze zajęcia odbędą się 26 listopada 2022 r. Wszystkie przedmioty, z wyjątkiem praktyk, odbywają się na Wydziale Matematyki i Informatyki.

 Studia są finansowane z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki – umowa nr MEiN/2022/DKOPP/1929. 

Uczestnicy nie wnoszą opłat.

 O przyjęciu na studia decyduje kierownik studiów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 Od uczestników oczekuje się:

  • udokumentowania uzyskanych uprawnień do nauczania jednego z przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
  • zatrudnienia w zawodzie nauczyciela,
  • przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej.

 Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zaświadczenie o uprawnieniach do nauczania jednego z przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
  • poświadczenie z miejsca pracy o wykonywaniu zawodu nauczyciela.