• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe doskonalące dla nauczycieli informatyki

Szczegóły
Kod NP-DN
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki i Informatyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań,
Godziny otwarcia sekretariatu 9.00 - 14.00 - Biuro Obsługi Studenta pok.3
Adres WWW https://wmi.amu.edu.pl/dla-kandydata/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli/informatyka-doskonalace
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (12.10.2022 13:00 – 13.01.2023 23:59)

Cel studiów

 Studium ma charakter doskonalący i jego celem jest przygotowanie nauczycieli informatyki do pracy zgodnie z nową podstawą programowa przedmiotu informatyka. Wiedza, umiejętności i kompetencje nauczycieli informatyki oraz kierunki ich zawodowego rozwoju w zakresie informatyki i jej zastosowań, służące kształtowaniu osiągnięć i postaw uczniów w tym zakresie, zostały określone w standardach przygotowania nauczycieli informatyki. Program studium został opracowywany na bazie tych standardów.

 

Uczestnicy

 Studia przeznaczone są czynnych zawodowo nauczycieli, którzy posiadają uprawnienia do nauczania informatyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Czas i miejsce

 Studia trwają  semestry, obejmują 120 godzin zajęć. Zjazdy odbywają się w soboty i w niedziele na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM.

Zajęcia rozpoczną się w lutym 2023 r.

Opłaty

 Studia są finansowane z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki – umowa nr MEiN/2022/DKOPP/1929.

Uczestnicy nie wnoszą opłat.

Program studiów

 Czas trwania studiów – 2 semestry (120 godzin).

 

Warunkiem pomyślnego ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

•              wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (link do systemu rekrutacji poniżej),

•              kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

•              zaświadczenie o uprawnieniach do nauczania informatyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,

 •              poświadczenie z miejsca pracy o wykonywaniu zawodu nauczyciela.

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń z kompletną dokumentacją