• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Tryb i harmonogram rekrutacji do poszczególnych szkół doktorskich

| Aneta Majchrzak

Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze

Forma postępowania kwalifikacyjnego: postępowanie jednoetapowe:

Harmonogram

 •        przyjmowanie dokumentów: od 2 do 13 sierpnia 2021 r.
 •        postępowanie rekrutacyjne w dyscyplinie literaturoznawstwo: od 1 do 7 września 2021 r.
 •       postępowanie rekrutacyjne w dyscyplinie językoznawstwo: od 8 do 14 września 2021 r.
 •        ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r

 

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Forma postępowania kwalifikacyjnego: Postępowanie dwuetapowe:

I etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata;

II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Harmonogram

 • przyjmowanie dokumentów: od 2 sierpnia do 2 września 2021 r.
 •  postępowanie rekrutacyjne: od 6 do 10 września 2021 r.
 •   ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Forma postępowania kwalifikacyjnego: postępowanie jednoetapowe we wszystkich dyscyplinach z wyjątkiem dyscypliny Psychologia

Postępowanie dwuetapowe w dyscyplinie Psychologia:

I etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata;

II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Harmonogram

 •  przyjmowanie dokumentów: od 2 sierpnia do 2 września 2021 r.
 •  postępowanie rekrutacyjne: od 6 do 10 września 2021 r.
 •  ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych

Forma postępowania kwalifikacyjnego: postępowanie jednoetapowe

Harmonogram

 •   przyjmowanie dokumentów: od 1 do 27 lipca 2021 r.
 •   postępowanie rekrutacyjne: od 6 do 10 września 2021 r.
 •   ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r

 

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych

Forma postępowania kwalifikacyjnego: postępowanie dwuetapowe:

I etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata;

II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Harmonogram

I tura:

 •        przyjmowanie dokumentów: od 28 czerwca do 9 lipca 2021 r.
 •        postępowanie rekrutacyjne: od 19 do 23 lipca 2021 r.
 •      ogłoszenie listy przyjętych: 28 lipca 2021 r

 II tura (rekrutacja uzupełniająca):tylko na dyscypline nauki biologiczne - 6 miejsc

 •     ogłoszenie limitu miejsc w II turze: 30 lipca 2021 r.
 •     przyjmowanie dokumentów: od 2 do 27 sierpnia 2021 r.
 •     postępowanie rekrutacyjne: od 6 do 10 września 2021 r.

 ogłoszenie listy przyjętych: 20 września 2021 r