• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktualności

Rekrutacja

Listy przyjętych do szkół doktorskich UAM

| Aneta Majchrzak

Listy przyjętych do szkół doktorskich zostaną opublikowane na stronie:

https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122

w dniu 15 września 2021 roku o godz. 12.00

Tryb i harmonogram rekrutacji do poszczególnych szkół doktorskich

| Aneta Majchrzak

Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze

Forma postępowania kwalifikacyjnego: postępowanie jednoetapowe:

Harmonogram

 •        przyjmowanie dokumentów: od 2 do 13 sierpnia 2021 r.
 •        postępowanie rekrutacyjne w dyscyplinie literaturoznawstwo: od 1 do 7 września 2021 r.
 •       postępowanie rekrutacyjne w dyscyplinie językoznawstwo: od 8 do 14 września 2021 r.
 •        ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r

 

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Forma postępowania kwalifikacyjnego: Postępowanie dwuetapowe:

I etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata;

II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Harmonogram

 • przyjmowanie dokumentów: od 2 sierpnia do 2 września 2021 r.
 •  postępowanie rekrutacyjne: od 6 do 10 września 2021 r.
 •   ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Forma postępowania kwalifikacyjnego: postępowanie jednoetapowe we wszystkich dyscyplinach z wyjątkiem dyscypliny Psychologia

Postępowanie dwuetapowe w dyscyplinie Psychologia:

I etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata;

II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Harmonogram

 •  przyjmowanie dokumentów: od 2 sierpnia do 2 września 2021 r.
 •  postępowanie rekrutacyjne: od 6 do 10 września 2021 r.
 •  ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych

Forma postępowania kwalifikacyjnego: postępowanie jednoetapowe

Harmonogram

 •   przyjmowanie dokumentów: od 1 do 27 lipca 2021 r.
 •   postępowanie rekrutacyjne: od 6 do 10 września 2021 r.
 •   ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r

 

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych

Forma postępowania kwalifikacyjnego: postępowanie dwuetapowe:

I etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata;

II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Harmonogram

I tura:

 •        przyjmowanie dokumentów: od 28 czerwca do 9 lipca 2021 r.
 •        postępowanie rekrutacyjne: od 19 do 23 lipca 2021 r.
 •      ogłoszenie listy przyjętych: 28 lipca 2021 r

 II tura (rekrutacja uzupełniająca):tylko na dyscypline nauki biologiczne - 6 miejsc

 •     ogłoszenie limitu miejsc w II turze: 30 lipca 2021 r.
 •     przyjmowanie dokumentów: od 2 do 27 sierpnia 2021 r.
 •     postępowanie rekrutacyjne: od 6 do 10 września 2021 r.

 ogłoszenie listy przyjętych: 20 września 2021 r

 

Instrukcja rejestracji w IRK

| Aneta Majchrzak

 

 

 


 

Proces rekrutacji w systemie IRK

 

Szkoły doktorskie UAM

 

Krok 1. Utworzenie konta oraz uzupełnienie wymaganych informacji

 

Kandydat powinien założyć indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji (IRK) https://usosirk.amu.edu.pl/pl/. W celu utworzenia konta należy wybrać przycisk utwórz konto. Kolejnym etapem jest zapoznanie się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Po zaakceptowaniu powyższej informacji, należy podać swój email oraz hasło. Na podany adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Kandydat powinien zachować w tajemnicy hasło dostępu do swojego konta.

 

Po aktywowaniu konta i zalogowaniu się do systemu należy wybrać zakładkę Formularze osobowe w celu uzupełnienia danych osobowych.

 


 

Znajdują się tutaj różne sekcje danych, które muszą zostać uzupełnione, by proces rekrutacji przebiegł pomyślnie. Kandydat może wypełnić formularze przed zapisem na studia, na przykład tuż po założeniu konta, jednak istotne jest, by zrobił to przed zakończeniem tury rekrutacji na studia.

 

Zdjęcie

 

Kandydat zobowiązany jest umieścić w systemie zdjęcie zgodne z wymaganiami do polskiego dowodu osobistego (inne zdjęcia nie zostaną zaakceptowane). Zdjęcie kandydata posłuży do wydrukowania legitymacji doktoranckiej. Jest ono konieczne, by uzyskać wpis na studia. Każde zdjęcie wymaga zaakceptowania przez administratora serwisu. Ważnym jest, aby zdjęcie wgrać jak najwcześniej, gdyż akceptacja zdjęcia jest nadzorowana przez uprawnionego administratora.

 

Wykształcenie

 

Wypełniając informacje w zakładce Wykształcenie należy uzupełnić informacje o swoim wykształceniu:

 

·       wykształcenia średniego - opcjonalne

 

·       wykształcenia wyższego - obowiązkowe

 

 

 

 

Krok 2. Zgłoszenie rekrutacyjne

 

Aby dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego, z oferty szkoły należy wybrać odpowiednia dyscyplinę naukową, którą kandydat jest zainteresowany.

 

 

 

Jeśli wszystkie wymagane dane w formularzu osobowym zostały wypełnione, należy wypełnić dodatkowe informacje związanych bezpośrednio z rekrutacją. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo istotnym krokiem w procesie rekrutacji jest wygenerowanie podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (Zgłoszenie rekrutacyjne-> link Dokumenty i dalsze kroki), które należy dołączyć do kompletu dokumentów. Komplet dokumentów kandydat składa w Biurze Szkoły Doktorskiej lub przesyła pocztą na adres biura.

 

 

 

Kandydat może uzupełniać bądź edytować swoją aplikację do czasu zakończenia tury. Zgłoszenie można złożyć najpóźniej ostatniego dnia tury zapisów na program.

 

Złożenie zgłoszenia po czasie zakończenia tury nie będzie możliwe, a aplikacja nie będzie rozpatrywana.

 

Krok 3. Opłata rekrutacyjna

 

Kandydat zobowiązany jest uiścić opłatę za przeprowadzenie rekrutacji do szkoły Doktorskiej. Nieopłacenie zapisu jest jednoznaczne z odmową przyjęcia dokumentów rekrutacyjnych (brak kwalifikacji) Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 300 zł. W przypadku zapisania się na więcej niż jedną dyscyplinę, kandydat opłaca zapis na każdą z nich osobno.

 

Krok 4. Wyniki rekrutacji

 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w systemie w dniu wskazanym w harmonogramie w zakładce Zgłoszenie rekrutacyjne.

 

Możliwe są następujące formy statusu przyjęcia:

 

·       przyjęty: ten status oznacza, że Szkoła zaprasza do wpisu na program;

 

·       nieprzyjęty

 

Poza informacją o tym, czy kandydat został przyjęty, czy nie, w tym samym miejscu znajdować się będzie informacja o wartości wyniku.  

 

 

 

 

 

Powodzenia!