Unia Europejska

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktualności

Rekrutacja

Terminy i miejsca rozmów kwalifikacyjnych do Szkoły Doktorskiej UAM

| Małgorzata Klimorowska

Szanowni Państwo ,

poniżej terminy i miejsca rozmów kwalifikacyjnych. Szczegółowe harmonogramy podamy w innym terminie.

 

dyscyplina: archeologia

 

 

termin: 4 września 2019, godz. 9.00

miejsce: Collegium Historicum Novum, sala 1:63, Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

 

dyscyplina: astronomia

termin: 9 września 2019, godz. 12.00

miejsce: Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM, Poznań, ul. Słoneczna 36

 

dyscyplina: filozofia

termin: 2-4 września 2019, godz. 10.00

miejsce: Instytut Filozofii, budynek C, sala 215 (II piętro), Poznań, ul. Szamarzewskiego 89

 

dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

termin: 3 września 2019, godz. 9.00

miejsce: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, sala 103, Poznań, ul. Krygowskiego 10

 

dyscyplina: historia

termin: 5-6 (i ewentualnie 9) września 2019, godz. 9.00

miejsce: Collegium Historicum Novum, sala 3.104 (II piętro), Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

 

dyscyplina: informatyka

termin: 9 września 2019, godz. 9.00

miejsce: Collegium Mathematicum, sala A2-24, Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4

 

dyscyplina: językoznawstwo

termin: 5-6 (i ewentualnie 9) września 2019, godz. 9.00

miejsce: Collegium Novum, sala 104 B, Poznań, al. Niepodległości 4

 

dyscyplina: literaturoznawstwo

termin: 9-10 (i ewentualnie 11) września 2019, godz. 9.00

miejsce: Collegium Maius, pokój 56, ul. Fredry 10

 

dyscyplina: matematyka

termin: 10 września 2019, godz. 11.00

miejsce: Collegium Mathematicum, sala A2-22, Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4

 

dyscyplina: nauki biologiczne

termin: 4-6 września 2019, godz. 9.00

miejsce: Collegium Biologicum, Sala Rady Wydziału, Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

 

dyscyplina: nauki chemiczne

termin: 9-10 września 2019, godz. 9.00

miejsce: Collegium Chemicum, Sala Rady Wydziału Chemii, Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8

 

dyscyplina: nauki fizyczne

termin: 3-5 września 2019, godz. 10.00

miejsce: Collegium Physicum, sala nr 16 (przy dziekanacie), Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2

 

dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediach

termin: 2-3 września 2019, godz. 10.00

miejsce: Instytut Psychologii, sala 70, budynek AB, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89

 

dyscyplina: nauki o kulturze i religii

termin: 2-4 września 2019, godz. 10.00

miejsce: Collegium Maius, pokój 119 (piętro I), Poznań, ul. Fredry 10

 

dyscyplina: nauki o polityce i administracji

termin: 10-11 września 2019, godz. 9.00

miejsce: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, sala 43, Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5

 

dyscyplina: nauki o sztuce

termin: 10 września 2019, godz. 11.00

miejsce: Collegium Historicum, sala 2.97, Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

 

dyscyplina: nauki o ziemi i środowisku

termin: 2-3 września 2019, godz. 9.00

miejsce: Collegium Geographicum, sala 013 (poziom 0), Poznań, ul. Krygowskiego 10

 

dyscyplina: nauki prawne

termin: 11 (i ewentualnie 10) września 2019, godz. 9.00

miejsce: Collegium Iuridicum Novum, sala 1.1, Poznań, al. Niepodległości 53

 

dyscyplina: nauki socjologiczne

termin: 2 i 5 września 2019, godz. 10.00

miejsce: Instytut Socjologii, pokój 112 (I piętro), Poznań, ul. Szamarzewskiego 91 C

 

dyscyplina: nauki teologiczne

termin: 4 września 2019, godz. 10.00

miejsce: Wydział Teologiczny, budynek B, Zakład Katechetyczny (parter), Poznań, ul. Wieżowa 2/4

 

dyscyplina: pedagogika

termin: 9 września 2019, godz. 9.00

miejsce: Wydział Studiów Edukacyjnych, budynek D, sala 508, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89

 

dyscyplina: psychologia

termin: 9-10 września 2019, godz. 9.00

miejsce: Instytut Psychologii, budynek AB, sala 70, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89 B

 

Komisja rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020

| Małgorzata Klimorowska

Przewodniczący:

ks. prof. UAM dr hab. Adam Kalbarczyk

Wiceprzewodnicząca:

prof. UAM dr hab. Agnieszka Ludwików

Członkowie Komisji:

mgr Mikołaj Buchwald

prof. dr hab. Jerzy Fiećko

mgr Sara Górka (sekretarz)

prof. UAM dr hab. Joanna Haberko

dr hab. Rafał Koschany  

dr hab. Mariusz Pietrowski

prof. dr hab. Leszek Skrzypczak

prof. UAM dr hab. Dominika Skrzypek

prof. UAM dr hab. Witold Szczuciński

prof. dr hab. Andrzej Twardowski

 

 

 

NAWA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - uznawalność wykształcenia

| Małgorzata Klimorowska

Zgodnie z Zasadami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020:

§ 7
2.Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1) skan dokumentu o wykształceniu (kopia) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub język polski wraz z suplementem,
2) skan/kopię paszportu.

Ważne informacje nt. uznawalność wykształcenia uzyskanego poza granicami Polski dostępne są tu:

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/kontynuacja-nauki-w-polsce/studia-doktoranckie-i-otwieranie-przewodow-doktorskich

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

| Małgorzata Klimorowska

1. Utworzenie konta

Kandydat lub kandydatka zakłada indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji (IRK) podając niezbędne dane osobowe.

Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto.

Wszelkie kroki podjęte przez kandydata lub kandydatkę po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane. Kandydat lub kandydatka jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta.

2. Dokonanie zapisu na dyscyplinę

Uniwersytet ogłosił rekrutację na 22 dyscypliny. Kandydat lub kandydatka wybiera dyscyplinę naukową.

W systemie IRK należy zapisać się na kształcenie w Szkole Doktorskiej UAM poprzez wybranie z oferty dyscypliny a  następnie zapisanie się na nią (klikając „zapisz się”).

3. Opłacenie zapisu

Kandydat lub kandydatka wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej. Nieopłacenie zapisu jest jednoznaczne z odmową przyjęcia dokumentów rekrutacyjnych. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 200 zł. W przypadku zapisania się na więcej niż jedną dyscyplinę, kandydat lub kandydatka płaci za zapisanie się  na każdą z nich osobno.

4. Załączenie pliku ze zdjęciem

Kandydat lub kandydatka załącza plik ze zdjęciem. Zdjęcie kandydata lub kandydatki przyjętego do Szkoły Doktorskiej posłuży również do wydruku legitymacji doktoranta.

5. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Kandydat lub kandydatka, po dokonaniu zapisu, zobowiązany jest do dostarczenia, w określonym terminie, tj. do 31 lipca 2019 r. , kompletu wymaganych dokumentów.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez osobę trzecią, pod warunkiem , że podanie będzie podpisane własnoręcznie przez kandydata lub kandydatkę. Kandydat lub kandydatka nie musi wystawiać upoważnień osobie, która dostarczy dokumenty.

Komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej.  

6. Przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat lub kandydatka otrzyma wiadomość o dokładnym terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

7. Ostateczne wyniki postępowania rekrutacyjnego

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane 16 września 2019 r.

FAQ - najczęściej zadawane pytania w związku z rekrutacją do Szkoły Doktorskiej

| Małgorzata Klimorowska

1) Gdzie znajdę kwestionariusz osobowy?

Kwestionariusz osobowy jest w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Po utworzeniu konta kandydat lub kandydatka loguje się do systemu, następnie wypełnia: dane osobowe i formularze osobowe. Po wypełnieniu formularzy, wgraniu do systemu wszystkich załączników kandydat lub kandydatka drukuje podanie. To podanie jest równocześnie kwestionariuszem osobowym.

2) Czy jest wzór listu motywacyjnego?

Nie, nie ma wzoru. Kandydat lub kandydatka w liście wskazuje na swoją motywację do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UAM.

3) Co ze zgodzą na przetwarzanie danych osobowych tzn. RODO?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydat lub kandydatka wyraża w systemie IRK w zakładce "zgody".

4) Czy rozmowa kwalifikacyjna może być w języku innym niż język polski?

Tak. Zgodnie z zasadami rekrutacji rozmowa kwalifikacyjna może być przeprowadzona w innym języku niż język polski.

5) Czy można złożyć projekt badawczy w innym języku niż język polski?

Tak. Projekt badawczy jest elementem składowym postępowania rekrutacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej, która może być w innym języku niż język polski.

6) Gdzie znajdę informacje dotyczące programu kształcenia w Szkole Doktorskiej?

Zgodnie z Ramowym planem kształcenia w Szkole Doktorskiej UAM oferta dydaktyczna ustalana jest corocznie. Informacje o oferowanych zajęciach ogłasza się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego.

7) Gdzie mam złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Dokumenty należy złożyć w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Adres: Ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, pok. 8 (parter).

Zapraszamy w godzinach od 10.00 do 14.00.

Przyjmowanie dokumentów: od 20 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. (termin rejestracji w systemie IRK: od 20 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.).

 8) mail kontaktowy

 doctoralschool@amu.edu.pl

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej uruchomiona!

| Janusz Lachowicz Lachowicz

Drogie Kandydatki, Drodzy Kandydaci, 

z przyjemnością ogłaszamy pierwszą rekrutację do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zgodnie z Uchwałą nr 294/2018/2019 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu informujemy, że rekrutacja trwa od dnia 20 czerwca 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku.

Uniwersytet ogłasza rekrutację do 22 dyscyplin naukowych. 

Dokumenty należy składać w pok. 8, w Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, Poznań, w godzinach 10-14.

Równocześnie informujemy , że uruchomiona zostanie Internetowa Rekrutacja Kandydata (IRK).

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Wszystkie dokumenty związane ze Szkołą Doktorską Uniwersytetu dostępne są tu:

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/doktoranci/rekrutacja-do-szkoly-doktorskiej-uam2