• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej

Details
Code NP-SZiM
Organizational unit Faculty of Law and Administration
Form of studies Part-time (extramural)
Level of education Postgraduate (post diploma)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 40
Admission limit 50
Duration 2 semetry
Recruitment committee address Sekretariat: Studiów Podyplomowych Służby Zagranicznej i Międzynarodowej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tel.61 829 41 00 e-mail: ps@amu.edu.pl www.prawo.amu.edu.pl ul. Św. Marcin 90 61-809 Poznań pokój 317
Office opening hours pon. - pt. 8.00 - 14.00
WWW address https://prawo.amu.edu.pl/studia-doktoranckie-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe-sluzby-zagranicznej-i-miedzynarodowej/
Required document
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.07.2022 00:00 – 08.11.2022 23:59)

Informacje ogólne

Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej pozwalają nie tylko zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, ale także poznać reguły i zasady funkcjonowania klasycznej dyplomacji w stosunkach pomiędzy państwami, jak również dyplomacji wielostronnej uprawianej na forum organizacji międzynarodowych. Program zajęć obejmuje również problematykę protokołu dyplomatycznego oraz skutecznego prowadzenia negocjacji międzynarodowych.

Profil uczestnika

Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej skierowane są do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką międzynarodową, planujących podjąć pracę zarówno w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej) jak i w instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Studia są skierowane także do pracowników oraz osób planujących podjąć pracę w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w komórkach odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej jak również do osób zajmujących się kontaktami i współpracą międzynarodową w przedsiębiorstwach polskich oraz koncernach międzynarodowych.

Program studiów

Program studiów obejmuje 120 godzin zajęć pozwalających nie tylko zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, ale także zgłębić tajniki funkcjonowania dyplomacji państw i organizacji międzynarodowych, poznać reguły protokołu dyplomatycznego, czy dowiedzieć się, jak prowadzić skuteczne negocjacje międzynarodowe.

Dla zainteresowanych słuchaczy i absolwentów Studiów możliwość odbycia praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP na zasadach określonych przez Ministerstwo. Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.msz.gov.pl

Rekrutacja

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków.

Instrukcja logowania

Instrukcja