• log in
 • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia Podyplomowe Metodyka wspomagania komunikacji językowej uczniów

Details
Code NP-MW
Organizational unit Faculty of Educational Studies
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 70
Duration 2 semestry
Recruitment committee address ul. Szamarzewskiego 89 d, pok. 104, 60-568 Poznań
Office opening hours 8.00-14.00
WWW address https://wse.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-doskonalace-w-zakresie-metodyki-wspomagania-komunikacji-jezykowej-uczniow
Required document
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Flaga PLLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Studia podyplomowe - doskonalące w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów mają na celu wyposażenie słuchaczy w aktualną wiedzę teoretyczną i metodyczną oraz dostarczenie im możliwości wypracowania umiejętności praktycznych, koniecznych do kierowania procesem rozwoju językowego dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji, uszkodzonym słuchem i opóźnieniem w zakresie rozwoju mowy. Część metodyczno-praktyczna studiów ma charakter warsztatowy i jest połączona z badaniami pedagogicznymi w działaniu, prowadzonymi przez słuchaczy we współpracy z prowadzącymi zajęcia. Zajęcia na studiach będą prowadzić specjaliści pracujący w ośrodkach naukowych i edukacyjnych w Polsce.

 

Uczniowie z zaburzeniami komunikacji, uszkodzeniami słuchu i opóźnieniami rozwoju mowy potrzebują specjalnego postępowania wychowawczego i dydaktycznego, które pozwoli każdemu z nich wypracować indywidualną strategię poznawania języka ojczystego, zmniejszyć deficyt rozwoju językowego, przezwyciężyć barierę komunikacyjną w środowisku społecznym i uchronić się przed marginalizacją.

 

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu metodyki wychowania językowego i nauczania języka polskiego, opartymi na współczesnych osiągnięciach lingwistyki, glottodydaktyki i pedagogiki specjalnej, umożliwiającymi prowadzenie zindywidualizowanego, zgodnego ze specjalnymi potrzebami poszczególnych osób postepowania zaradczego wobec trudności, terapeutycznego w sytuacjach występowania zaburzeń́ oraz wychowawczego i dydaktycznego.

  

Adresaci

 

Studia adresowane są do:

 

 • nauczycieli wychowania przedszkolnego – pedagogów i pedagogów specjalnych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym;
 • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – pedagogów i pedagogów specjalnych pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym;
 • nauczycieli przedmiotów, a szczególnie nauczycieli języka polskiego, pracujących w szkołach podstawowych;
 • nauczycieli przedmiotów, a szczególnie nauczycieli języka polskiego, pracujących w szkołach ponadpodstawowych;
 • nauczycieli posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej dodatkowo zatrudnionych w oddziałach integracyjnych ogólnodostępnych (tzw. nauczycieli „wspomagających”) oraz asystentów ucznia;
 • logopedów, psychologów i pedagogów szkolnych współpracujących z nauczycielami w diagnozowaniu potrzeb ucznia, wyznaczaniu wspierających działań wychowawczych i edukacyjnych oraz w realizacji wyznaczonego planu wychowawczo-edukacyjnego i okresowej ewaluacji postępów ucznia.

 

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowane z systemu IRK);
 • klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe (pobierz);
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przy podpisaniu umowy przed rozpoczęciem zajęć),
 • zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Ministerstwo Edukacji i NaukiLogo Ministra Edukacji