• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Informatyki

Details
Code NP-KZI
Organizational unit Faculty of Mathematics and Computer Science
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 25
Duration 3 semestry
Recruitment committee address ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań
Office opening hours 9.00 - 14.00 - Biuro Obsługi Studenta p. A1-2
WWW address https://wmi.amu.edu.pl/dla-kandydata/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli/informatyka
Required document
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (10.10.2022 08:00 – 16.11.2022 23:59)

Absolwenci studiów będą kompleksowo przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela informatyki, wyróżniając się szeroką wiedzą z zakresu innowacyjnych metod i form pracy dydaktycznej.  Otrzymają kwalifikacje do nauczania informatyki w szkołach podstawowych oraz w ponadpodstawowych, zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, z późn. zm.

 Studia przeznaczone są dla czynnych zawodowo nauczycieli, którzy posiadają uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej jednego z przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych.

 Studia trwają 3 semestry, obejmują 360 godzin zajęć. Zjazdy odbywają się w soboty i w niedziele. Pierwsze zajęcia odbędą się 26 listopada 2022 r. Wszystkie przedmioty, z wyjątkiem praktyk, odbywają się na Wydziale Matematyki i Informatyki.

 Studia są finansowane z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki – umowa nr MEiN/2022/DKOPP/1929. 

Uczestnicy nie wnoszą opłat.

 O przyjęciu na studia decyduje kierownik studiów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 Od uczestników oczekuje się:

  • udokumentowania uzyskanych uprawnień do nauczania jednego z przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
  • zatrudnienia w zawodzie nauczyciela,
  • przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej.

 Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zaświadczenie o uprawnieniach do nauczania jednego z przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
  • poświadczenie z miejsca pracy o wykonywaniu zawodu nauczyciela.