• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia Podyplomowe Geologia w praktyce i administracji

Details
Code NP-GPA
Organizational unit Faculty of Geographical and Geological Sciences
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 14
Admission limit 30
Duration 2 semestry
Recruitment committee address Instytut Geologii UAM; ul. Bogumiła Krygowskiego 12, 61-680 Poznań; gwpia@amu.edu.pl
WWW address https://ig.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/
Required document
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Ask a question
There is currently no active phase in this registration.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.06.2022 00:00 – 21.11.2022 23:59)

Active phases in other registrations:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe
    Phase 1 (01.06.2023 00:00 – 31.01.2024 23:59)

Studia podyplomowe „Geologia w praktyce i administracji” zostały powołane w 2018 roku i są kontynuacją geologicznych studiów podyplomowych realizowanych od ponad 20 lat przez Instytut Geologii UAM w Poznaniu.

Studia dają możliwość zdobycia podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu geologii. Uczymy poprzez wykłady, ćwiczenia kameralne, zajęcia laboratoryjne i praktyki terenowe.

Absolwent podyplomowych studiów „Geologia w praktyce i administracji”, zdobywa podstawy wiedzy geologicznej w ujęciu praktycznym. Są to studia dokształcające, adresowane głównie dla osób zatrudnionych w placówkach administracji samorządowej i rządowej (starostwa powiatowe, urzędy miasta), w których kompetencji znajdują się zagadnienia dotyczące środowiska geologicznego i jego ochrony. Studia przeznaczone są także dla pracowników firm oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z geologią oraz osób zawodowo zajmujących się pracą terenową (w zakresie archeologii, geodezji, geotechniki, itp.), a także pracowników naukowych, chcących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć umiejętności z zakresu geologii. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia podyplomowych studiów „Geologia w praktyce i administracji”; dokument ten daje możliwość starania się o uprawnienia geologiczne osobom, które spełniają pozostałe wymogi zawarte w ustawie „Prawo geologiczne i górnicze”.

Opłata za studia w roku akademickim 2023/24 wynosi 6500 PLN.

Zastrzega się zawieszenie organizacji studiów w przypadku zbyt małej ilości chętnych.

Dotychczas (z uwzględnieniem wcześniej realizowanych podyplomowych studiów geologii), z naszej oferty skorzystało blisko 300 osób, zawodowo reprezentujących: starostwa powiatowe, urzędy miasta, uczelnie, ośrodki PAN, oddziały Państwowego Instytutu Geologicznego, firmy geologiczne z Poznania oraz z całej Polski.