• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia Podyplomowe Edukacja Alternatywna w zakresie Planu Daltońskiego

Details
Code NP-EAD
Organizational unit Faculty of Educational Studies
Level of education Postgraduate (post diploma)
Admission limit 25
Duration 3 semetry
Required document
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (13.06.2022 00:00 – 10.10.2022 23:59)

Studia skierowane są do nauczycieli, pedagogów, edukatorów zainteresowanych wspieraniem samodzielnego, odpowiedzialnego, kooperatywnego i refleksyjnego funkcjonowania uczniów. Przygotowują do pracy w przedszkolach i szkołach realizujących założenia pedagogiczne Planu Daltońskiego.Stanowią atrakcyjną ofertę dla nauczycieli poszukujących niestandardowych, innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, unikatowej metodyki pracy i zindywidualizowanego oraz holistycznego podejścia do uczniów. Powstały we współpracy z Dalton International w Holandii oraz Polskim Stowarzyszeniem Dalton.Absolwenci studiów podyplomowych:

  • wzbogacą kompetencje w zakresie wiedzy i wielorakich umiejętności o niezbędne do pracy dydaktycznej i wychowawczej w przedszkolach i szkołach daltońskich
  • rozwiną kreatywne i profesjonalne podejście do swojej pracy zawodowej
  • będą gotowi do planowania i organizowania zindywidualizowanego procesu nauczania i wychowania opartego na założeniach Planu Daltońskiego nastawionego na kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności, współpracy i refleksji
  • będą gotowi do ciągłego samowychowania, doskonalenia warsztatu pracy i tworzenia społeczności uczącej się
  • będą przygotowani do innowacyjności w działaniu
  • nabędą kompetencje projektowania ofert edukacyjnych dostrojonych do naturalnego i personalnego rytmu ciekawości dziecka i ucznia, procesów ich rozwoju, uczenia się i osiągnięć, a także kontekstu ich funkcjonowania
  • będą przygotowani do tworzenia interaktywnego środowiska uczenia się poprzez aranżowanie przestrzeni materialnej, opartej na wizualizacji procesu kształcenia oraz angażowanie podmiotów społecznych, w tym zwłaszcza rodziców uczniów.