• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia Podyplomowe doskonalące dla nauczycieli informatyki

Details
Code NP-DN
Organizational unit Faculty of Mathematics and Computer Science
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 25
Duration 2 semestry
Recruitment committee address ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań,
Office opening hours 9.00 - 14.00 - Biuro Obsługi Studenta pok.3
WWW address https://wmi.amu.edu.pl/dla-kandydata/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli/informatyka-doskonalace
Required document
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (12.10.2022 13:00 – 13.01.2023 23:59)

Cel studiów

 Studium ma charakter doskonalący i jego celem jest przygotowanie nauczycieli informatyki do pracy zgodnie z nową podstawą programowa przedmiotu informatyka. Wiedza, umiejętności i kompetencje nauczycieli informatyki oraz kierunki ich zawodowego rozwoju w zakresie informatyki i jej zastosowań, służące kształtowaniu osiągnięć i postaw uczniów w tym zakresie, zostały określone w standardach przygotowania nauczycieli informatyki. Program studium został opracowywany na bazie tych standardów.

 

Uczestnicy

 Studia przeznaczone są czynnych zawodowo nauczycieli, którzy posiadają uprawnienia do nauczania informatyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Czas i miejsce

 Studia trwają  semestry, obejmują 120 godzin zajęć. Zjazdy odbywają się w soboty i w niedziele na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM.

Zajęcia rozpoczną się w lutym 2023 r.

Opłaty

 Studia są finansowane z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki – umowa nr MEiN/2022/DKOPP/1929.

Uczestnicy nie wnoszą opłat.

Program studiów

 Czas trwania studiów – 2 semestry (120 godzin).

 

Warunkiem pomyślnego ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

•              wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (link do systemu rekrutacji poniżej),

•              kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

•              zaświadczenie o uprawnieniach do nauczania informatyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,

 •              poświadczenie z miejsca pracy o wykonywaniu zawodu nauczyciela.

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń z kompletną dokumentacją